Fondovi izgubili sudski spor sa Srpskom od 52,5 miliona KM

Aktuelno

Maratonski spor u kojem su četiri investiciona fonda pokušavala da od Republike Srpske naplate 52,5 miliona KM okončan je odlukom Ustavnog suda BiH u korist RS.

 

Ustavni sud BiH je početkom prošlog mjeseca donio odluku kojom je kao neosnovana odbijena apelacija fondova “BLB Profit“, „Zepter Fond“, „Polara invest Fond“ i „Bors Invest Fond“ na presudu Vrhovnog suda RS, kojom je odbijena njihova žalba na odluke nižih sudova, koji su, takođe, presudili u korist RS i odbacili njihovu tužbu.

 

Fondovi su tužili Republiku Srpsku, Investiciono-razvojnu banku (IRB) RS, “Elektroprivredu RS” i Rudnik i termoelektranu “Ugljevik” zbog sticanja bez osnova. Međutim, sudovi su redom tu tužbu odbijali i fondovi su na kraju podnijeli apelaciju Ustavnom sudu.

 

„Ustavni sud zaključuje da nema kršenja prava na pravično suđenje, kako u pogledu utvrđenog činjeničnog stanja, tako i u pogledu primjene Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima i ZOO, kada je Vrhovni sud potvrdio stav nižestepenih sudova prema kojem tužbeni zahtjev apelanata nije osnovan budući da apelanti nisu dokazali da se prvotužena neosnovano obogatila, kao i kada je prihvatio prigovor nedostatka pasivne legitimacije na strani drugotužene, trećetuženog i četvrtotuženog. U ovom postupku nisu povrijeđene garancije ravnopravnosti stranaka u postupku“, navedeno je, između ostalog, u odluci Ustavnog suda.

 

Investicioni fondovi su tužbom podnesenom 2014. godine tražili obeštećenje od 52,5 miliona KM uz obrazloženje da RS, IRB i „Elektroprivreda RS“ nisu proveli korporatizaciju preduzeća DP „Inženjering Ugljevik II“ u kojem su fondovi postali suvlasnici ulaganjem vaučera.

 

Tužba fondova je odbijena 21. marta 2016. godine presudom Okružnog privrednog suda, a potvrdili su je i Viši privredni sud i Vrhovni sud RS.

 

Ovaj spor je nastao još postupku vaučerske privatizacije koju je sprovodila Direkcija za privatizaciju RS.

 

Fondovi koji su podnijeli tužbu su u postupku privatizacije kupili 18,73 odsto kapitala preduzeća DP „Inženjering Ugljevik II“ iz Ugljevika, što u nominalnoj vrijednosti iznosi 52,5 miliona KM.

 

S obzirom na to da je u toj kompaniji, većinski kapital bio državni i to 65 odsto, fondovi su u tužbi naveli da tuženi, preduzeće „Inženjering Ugljevik II“ nikada nisu organizovali kao akcionarsko i formirali organe preduzeća, a što je, kako su tvrdili, bila njihova obaveza.

 

Fondovi navode da su tuženi na taj način ostvarili protivpravnu korist raspolažući novcem dobijenim od prodaje vaučera, te da je IRB kao pravni nasljednik Direkcije za privatizaciju odgovorna što nije regulisala status kompanije.

 

Svi tuženi su te optužbe odbacili kao neosnovane, što su na kraju uspjeli i da dokažu.

 

capital.ba

 

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *