Mjere i zaključci Republičkog štaba za vanredne situacije

Aktuelno

Republički štab za vanredne situacije donio je niz mjera i zaključaka povodom aktuelne epidemiološke situacije.

 

Između ostalog, Štab je donio Zaključak o obaveznom postupanju organa i institucija u kontroli lica kojima je određena kućna izolacija zbog virusa korona (COVID-19) u Republici Srpskoj.

 

U cilju suzbijanja pojave i širenja korona virusa (COVID-19) na teritoriji Republike Srpske, a radi provođenja kontrole lica kojima je određena kućna izolacija, nalaže se sprovođenje mjera od strane nadležnih organa i institucija i to:

 

1) da ovlašćena službena lica koja vrše kontrolu ulaska lica na teritoriju Republike Srpske, bez odlaganja, obavještavaju higijensko-epidemiološke službe i odjeljenja komunalne policije u mjestima u koja su upućena lica kojima je izrečena mjera kućne izolacije,

 

2) da higijensko-epidemiološke službe i odjeljenja komunalne policije jedinice lokalne samouprave, redovno razmjenjuju podatke u cilju efikasnog sprovođenja kontrola lica kojima je izrečena mjera kućne izolacije,

 

3) da gradonačelnici, odnosno načelnici opština, usljed nedovoljnog broja komunalnih policajaca, a radi vršenja blagovremene kontrole, daju ovlašćenje svojim zaposlenima za vršenje kontrole lica kojima je izrečena mjera kućne izolacije,

 

4) da organi i institucije koje vrše nadzor nad provođenjem mjera kućne izolacije, odnosno karantina, obavezno svakodnevno dostavljaju Ministarstvu uprave i lokalne samouprave podatke za lica koja su postupila suprotno izrečenim mjerama.

 

Kako se navodi u saopštenju Vlade Republike Srpske, ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do 30. marta 2020. godine.

 

Takođe, štab je za vanredne situacije donio Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj.

 

Te mjere su:

 

1. Nalaže se JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske i svim bolnicama da mogu sprovoditi samo hitne medicinske postupke koji podrazumijevaju hitan prijem pacijenata, hitnu hiruršku intervenciju, obradu onkoloških pacijenata i hitne medicinske postupke u ginekologiji i pedijatriji, a da sve ostale zdravstvene usluge odlože do daljnjeg.

 

2. Ustanove iz tačke 1. ovog zaključka dužne su sprovoditi prije provođenja medicinskih postupaka trijažu pacijenata.

 

3. U skladu sa Naredbom o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 14/20) u budžetu Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite obezbjeđuju se finansijska sredstava za JZU Bolnica „Sveti Vračevi“ Bijeljina u iznosu od 200.000,00 KM radi povećanja kapaciteta za zbrinjavanje pacijenata oboljelih od virusa korona (COVID-19).

 

4. Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem mjera iz ovog zaključka sprovodi Republička uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih inspektora i inspektora u sastavu jedinica lokalne samouprave.

 

I ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

Donesen je i zaključak o kupovini robe, kojim se zadužuju Ministarstvo trgovine i turizma i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da izvrše nabavku sljedeće robe na tržištu Republike Srpske:

 

Pšenica – 15.000 tona,

 

Kukuruz – 10.000 tona i

 

Soja – 5.000 tona.

 

Zadužuje se Ministarstvo finansija da obezbijedi finansijska sredstva za realizaciju ovog zaključka, zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

Štab za vanredne situacije donio je i Zaključak o dopuni zaključka o ograničenju i zabrani kretanja.

 

“U Zaključku o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srpske, broj 05-1/20 od 21.03.2020. godine, u tački 3. dodaje se nova podtačka 7) koja glasi: ‘domaće i strane prevoznike koji vrše prevoz stvari u drumskom saobraćaju uz predočavanje dokaza o vršenju prevoza (potvrda iz podtačke 5. ove tačke, potvrda o angažovanju vozača, međunarodni tovarni list (CMR), otpremnica, putni nalog)'”, navodi se u saopštenju i dodaje se da i ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

Na subjekte iz tačke 3 ovog zaključka ne odnose se mjere zabrane kretanja.

 

Donesen je i Zaključak o ostvarivanju prava na podsticajna sredstva, kojim se omogućava ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za: regresiranje dizel goriva, premije za mlijeko i premije za proizvodnju merkantilne pšenice u 2020. godini, poljoprivrednim gazdinstvima koja nisu Poreskoj upravi prijavila obavezu doprinosa za 2019. godinu i nisu izmirila obaveze po osnovu naknade za protivgradnu zaštitu za 2019. godinu.

 

Za realizaciju ovog zaključka zadužuju se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Agencija za agrarna plaćanja, a zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

Štab je takođe na sjednici donio i Zaključak o radu carinskih službi kojim od Uprave za indirektno oporezivanje BiH traži da organizuje rad carinskih službi od 00.00 do 24.00 časa u cilju nesmetanog protoka robe.

 

“Zadužuje se Republička uprava za inspekcijske poslove Republike Srpske da organizuje rad potrebnih inspekcijskih službi u skladu sa radnim vremenom carinskih službi iz tačke 1. ovog zaključka. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja”, stoji u saopštenju Vlade Srpske.

 

Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak o isplati jednokratne novčane pomoći od po 1.000 KM za 44 studenta iz Republike Srpske koji su se u vrijeme proglašenja pandemije virusa korona zatekli u inostranstvu, izjavio je juče u Banjaluci ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Srpske Srđan Rajčević.

 

“Zadužuju se Univerzitet u Banjoj Luci i Univerzitet u Istočnom Sarajevu da uspostave komunikaciju sa univerzitetima partnerima na kojima su studenti na razmjeni i zatraže od njih da izmire finansijske i druge obaveze prema studentima. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja”, stoji u saopštenju.

 

Agencije

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *