“Autoputevima Republike Srpske” zajam od 70 miliona evra

Ekonomija

Savjet ministara BiH trebalo bi da na narednoj sjednici donese odluku o izdavanju garancije po ugovoru o zajmu za Koridor “Pet ce” u Republici Srpskoj između preduzeća “Autoputevi Republike Srpske” i Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 70 miliona evra, što ne može biti ugroženo ni eventualnim neprisustvovanjem ministara iz reda hrvatskog naroda, rečeno je Srni u Savjetu ministara.

Prema članu 48 Poslovnika o radu Savjeta ministara BiH, jasno je da se i bez prisustva hrvatskih ili ministara bilo kojeg drugog naroda mogu donijeti odluke koje nisu konačne i o kojima će dalje odlučivati parlament BiH.

U ovom slučaju, riječ je o izdavanju garancije koja je već odobrena i potpisana u Banjaluci u julu. O tome još treba treba da se izjasni Predsjedništvo BiH i na kraju da to ratifikuje parlament BiH.

S obzirom na to da se čeka novi saziv i dodjela mandata poslanicima, ratifikacija ne bi bila moguća ni da je Savjet ministara usvojio odluke o kreditnom zaduženju za izgradnju auto-puta u Republici Srpskoj.

“Savjet ministara donosi akte iz svog djelokruga većinom glasova od ukupnog broja svojih članova o svim pitanjima i temama o kojima u daljoj proceduri konačno odlučuje parlament”, navedeno je u poslovniku o radu Savjeta ministara BiH.

U odluci je navedeno da se njome daje državna garancija u formi ugovora o garanciji za dio Koridora “Pet ce” koji prolazi kroz Republiku Srpsku, između BiH i EBRD.

“BiH daje državnu garanciju EBRD po ugovoru o zajmu /Koridor `Pet ce` u Republici Srpskoj – dio 1/ između Javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske i EBRD potpisan 27. decembra 2017. godine u iznosu od 70 miliona evra sa pripadajućim troškovima iz ugovora o zajmu”, navedeno je u odluci.

U odluci je istaknuto da su uslovi zajma rok otplate 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda i otplata u 24 jednake polugodišnje rate.

BiH kao davalac garancije je zaključila ugovor o garanciji o obezbjeđenju sredstava radi ispunjenja obaveza iz ugovora između BiH i Republike Srpske koji je potpisan 11. jula.

U obrazloženju i razlozima za donošenje te odluke navedeno je da će se zaključenim ugovorom o garanciji između BiH i EBRD od 5. januara pomoći preduzeću “Auto-putevi Republike Srpske” u izgradnji dvije petlje na auto-putu, Johovac /Tovira/ i Rudanka /Kostajnica/, i dionice auto-puta u dužini oko šest kilometara između te dvije petlje, plus prilazni put sa dvije trake dužine oko jedan kilometar za povezivanje sa postojeđim magistralnim putem uključujući prelaz preko rijeke Bosne.

Navedeno je i da bi izgradnja dijela Koridora “Pet-ce” kroz Republiku Srpsku u tehničkom i ekonomskom smislu obezbijedila kontinuitet izgradnje mreže auto-puteva, a u funkcionalnom smislu izgradnju dvije petlje.

Prva petlja Johovac je spoj dva auto-puta Banjaluka-Doboj i Koridora “Pet ce”, dok je druga petlja Rudanka izlaz s auto-puta na magistralni put M17 Banjaluka-Doboj, čime bi izgrađene dionice auto-puteva postale funkcionalnije.

Agencije

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *