Frilenseri iz FBiH uplatili 900 hiljada KM poreza

Ekonomija

Prema obrađenim podacima koje su dostavile kantonalne poreske uprave, do sada je 212 osoba ostvarilo prihode iz inostranstvo, uplatilo poreske obaveze u iznosu od 909.177 KM, potvrđeno je u Poreskoj upravi FBiH.

 

Ovaj novac je naplaćen prema Zakonu o porezu na dohodak koji se primjenjuje od 1. januara 2009. godine, nakon što je Poreska uprava FBiH pozvala frilensere da završe svoje obaveze.

 

Na pitanje šta je s onima koji nisu to uradili, objasnili su da Poreska uprava poduzima mjere i radnje s ciljem naplate javnih prihoda te da će biti pokrenuti postupci prinudne naplate protiv onih osoba koje se nisu odazvale javnom pozivu i dobrovoljno prijavili ostvarene prihode i uplatili obaveze.

 

– Ovi postupci su zastali zato što je u parlamentarnu proceduru upućen na usvajanje prijedlog zakona o otpisu poresknih dugovanja fizičkih osoba – rezidenata FBiH koji su ostvarili prihode iz inostranstva – navode iz Poreske uprave.

 

Saznaje se da službenici Poreske uprave FBiH prikupljaju podatke o svim osobama koje ostvaruju novčane prihode putem interneta i društvenih mreža.

 

– Poreska uprava FBiH je u prethodnom periodu u određenom broju slučajeva na osnovu prikupljenih operativnih podataka završila provjere i provela inspekcijske nadzore u kojima su utvrđene poreske obaveze i izrečene sankcije zbog utvrđenih nepravilnosti. I u narednom periodu Poreska uprava FBiH će preduzimati aktivnosti iz svoje nadležnosti s ciljem sistemskog rješavanja ove pojave, kako bi sve one osobe koje prihod ostvaruju putem interneta i društvenih mreža bile tretirane na jednak način – poručili su.

 

Poreska uprava FBiH poziva i sve poreske obveznike koji ostvaruju prihode po osnovu obavljanja kontinuirane djelatnosti preprodaje robe putem interneta, a koja nije registrovana ili se obavlja bez odobrenja nadležnog organa, da registraciju djelatnosti u skladu sa zakonom kod nadležnog registracionog organa.

 

– Poreski obveznici fizičke osobe – građani koji su ostvarili prihode od prodaje robe putem interneta dužni su da samostalno obračunaju akontaciju poreza na dohodak po stopi od 10 odsto i uplate je najkasnije naredni dan od dana kada su ostvarili dohodak, bez priznavanja rashoda – navodi se na kraju.

 

(Klix)

 

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *