Obavezan video-nadzor i telefoni za prijavu nasilja u školama Srpske

Društvo

Novi Protokol o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja među djecom i mladima u vaspitno-obrazovnom sistemu Republike Srpske potpisali su danas ministar prosvjete i kulture RS Natalija Trivić i ministar unutrašnjih poslova RS Dragan Lukač.

 

Protokolom su utvrđena postupanja i djelovanja institucija potpisnika, Ministarstva prosvjete i kulture RS i Ministarstva unutrašnjih poslova RS, s ciljem prevencije, sprečavanja, otkrivanja i suzbijanja nasilja i dalje intervencije u svim slučajevima vršnjačkog nasilja u vaspitno-obrazovnom sistemu, a kako bi se pružila potrebna podrška, prije svega, djetetu, ali i onima koji se o djetetu brinu.

 

Ministar Natalija Trivić je istakla da je osnovni cilj donošenja novog Protokola unapređenje brige za djecu i njihova zaštita ukoliko dođe do pojava vršnjačkog nasilja u vaspitno-obrazovnim ustanovama.

 

– Protokolom su u vaspitno-obrazovnim ustanovama utvrđena jasna postupanja za različite oblike i intenzitete vršnjačkog nasilja, a kako bismo što bolje preventivno djelovali u smislu sprečavanja svakog oblika vršnjačkog nasilja – rekla je Trivićeva.

 

Ona je naglasila važnost obezbjeđivanja potrebne pomoći u svim situacijama kada je dijete izloženo nekom od oblika vršnjačkog nasilja, na način da se osigura adekvatna, blagovremena i kontinuirana reakcija svih nadležnih institucija i službi.

 

– Škole će na taj način preventivno moći djelovati, uvođenjem obaveznog video-nadzora, te intenziviranjem rada stručnih službi u školama – pedagoga i psihologa sa roditeljima i učenicima – objasnila je Trivićeva.

 

Kao jedan od vidova preventivnog djelovanja, ona je najavila uvođenje sistema video-nadzora u vaspitno-obrazovnim ustanovama, te uspostavljanje telefonske linije za prijavljivanje slučajeva nasilja.

 

Trivićeva je naglasila da će, s ciljem podrške ovim aktivnostima, biti formirani školski multisektorski timovi, čiji je sastav, imenovanje članova i način rada propisan programom pod nazivom „Briga o djeci – zajednička odgovornost i obaveza“.

 

Ministar Lukač se nada da će protokol značajno doprinijeti da bude smanjen broj slučajeva vršnjačkog nasilja u školama, do kojeg dolazi uprkos velikoj brizi nastavnika i zaposlenih.

 

-Protokol će omogućiti zaposlenima u vaspitno-obrazovnim ustanovama da jednostavnije postupaju u slučajevima vršnjačkog nasilja, ali i da znaju kad treba da obavijeste policiju ako prepoznaju da može doći i do nekih težih posljedica – rekao je Lukač.

 

On je napomenuo da Ministarstvo unutrašnjih poslova godinama kontinuirano radi na preventivi vršnjačkog nasilja, ali i drugih oblika ugrožavanja bezbjednosti djece, u šta je uključeno više stotina policajaca i predavača.

 

-Samo prošle godine održali smo više od 300 predavanja u osnovnim i srednjim školama, u koje je bilo uključeno više od 13.500 djece različitog uzrasta. Predavanja su se, osim na prevenciju vršnjačkog nasilja, odnosila i na teme o zlouopotrebi droga, te elektronskih medija pristupačnih djeci, kako bi smo ih upozorili na opasnosti na internetu – istakao je Lukač.

 

srpskainfo.com

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *