Zajednički apel rektora javnih univerziteta

Društvo

Rektori javnih univerziteta/sveučilišta u Bosni i Hercegovini učestvuju u radu 4. Foruma rektora Jugoistočne Evrope i zapadnog Balkana, koji se održava u Podgorici.

 

Na marginama ove konferencije rektori su danas razmatrali trenutnu situaciju u vezi reakreditacije univerziteta i akreditacije studijskih programa, te u vezi s tim upućuju javni apel Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH i cjelokupnoj javnosti.

 

“Visoko obrazovanje strateško je i razvojno područje svakog društva, pa tako i u Bosni i Hercegovini. Razvoj visokog obrazovanja, s tim u vezi, primarni je prioritet svih struktura društva, a na poseban način njihovih osnivača”, navedeno je u apelu.

 

“Osnivači i agencije dužne su u sinergiji s institucijama visokog obrazovanja tražiti optimalne modele saradnje kako bi visoko obrazovanje svojom izvrsnošću doprinijelo bržem razvoju društva i njegovom uključivanju u evropske procese. Da bi se taj proces osnažio i ubrzao pozivamo Agenciju visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta u BiH i druge agencije da svoje djelovanje usklade sa zakonskim propisima i interesima razvoja visokog obrazovanja. Ovdje mislimo na ubrzavanje procese institucionalne reakreditacije i akreditacije studijskih programa, jer javni univerziteti ne smiju da trpe štetu zbog samovoljnih postupaka pojedinaca i pojedinih institucija/agencija”, navodi se u apelu koji su uputili rektori.

 

U saoštenju se navodi da su svako usporavanje i samovolja veoma štetni za djelovanje univerziteta, kao i da će ga rukovodstvo univerziteta smatrati štetnim i opasnim za sve procese razvoja nauke i visokog obrazovanja u BiH.

 

“Institucije visokog obrazovanja svjesne svoje uloge u razvitku društva ulažu i uložiće dodatne napore, a sve s ciljem kako bi visoko obrazovanje ostalo generator razvoja društva i svih vrijednosti koje naše društvo čini posebnim u ovom dijelu Evrope i svijeta”, kaže se u apelu.

 

Ovaj apel su uputili prof. dr Radoslav Gajanin, rektor Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Stevo Pašalić, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu, prof. dr Rifet Škrijelj, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu, prof. dr Zoran Tomić, rektor Sveučilišta u Mostaru, prof. dr Nermina Hadžigrahić, rektor Univerziteta u Tuzli, prof. dr Damir Kukić, rektor Univerziteta u Zenici, prof. dr Nevzet Veladžić, rektor Univrerziteta u Bihaću i prof. dr Elvir Zlomušica, rektor Univerziteta “Džemal Bijedić” Mostar.

 

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *