Uvodi se elektronski dnevnik u škole u RS

Društvo

Elektronski dnevnik (e-dnevnik) do 1. septembra biće u 72 osnovne i 12 srednjih škola u Republici Srpskoj, navodi se u informaciji o nastavku realizacije ovog projekta koju je danas usvojila Vlada Srpske.

 

Iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću saopšteno je da je Ministarstvo prosvjete i kulture realizaciju projekta “Eduis onlajn” počelo u septembru prošle godine, a u planu je nastavak u preostalih 115 osnovnih i 82 srednje škole u Republici Srpskoj.

 

U informaciji o nastavku realizacije projekta e-dnevnik i projektima opremanja osnovnih i srednjih škola računarskom opremom navodi se da je dosadašnja upotreba elektronskog dnevnika pokazala veoma dobar rezultat.

 

Elektronski dnevnik omogućava roditeljima uvid u ocjene, izostanke, raspored i slično, a nastavnicima olakšava izradu objedinjenih izvještaja za odjeljenje, mogućnost automatskog štampanja svjedočanstava i izvještaja, slanja poruka roditeljima o sastancima, konsultacijama i slično.

 

Školi i Ministarstvu elektronski dnevnik omogućava kumulativne izvještaje na nivou škole i odjeljenja.

 

Osim ovog projekta, Ministarstvo prosvjete i kulture do 2021. godine planira i realizaciju nekoliko projekata koji se odnose na opremanje škola računarskom opremom i primjenu informacionog sistema u predškolske ustanove.

 

Cilj je efikasan mehanizam praćenja napredovanja djece i lakša dostupnost podataka roditeljima.

 

U saopštenju se ističe da je cilj realizacije ovih projekata kvalitetnija nastava, upotreba digitalnih sadržaja u nastavi, te efikasnije funkcionisanje škola, što je u skladu sa reformskim procesima u obrazovanju Republike Srpske.

 

Vlada Republike Srpske je na današnjoj sjednici utvrdila izmjenu pravila plasmana za podršku finansijskom sektoru, kojom se kamatna stopa za emisiju obveznica finansijskih institucija prilagođava kretanjima kamatnih stopa na tržištu kapitala, kao i u ukupnom finansijskom sektoru u Srpskoj.

 

Istovremeno, Vlada Republike Srpske dala je danas saglasnost Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije na plan utroška 306.922,59 KM za period od 1. januara do 30. septembra 2019. godine.

 

Iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću je saopšteno da je Vlada dala saglasnost Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije i za utrošak novčanih sredstava u iznosu od 80.000 KM.

 

Vlada Srpske usvojila je Informaciju o projektnom dokumentu za izradu Strategije zaštite životne sredine/okoliša BiH i prihvatila Projektni dokument za izradu te Strategije koji je pripremio Štolkhomski institut za životnu sredinu.

 

Projektnim dokumentom je predviđeno da budu izrađene strategije Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta za period do 2030. godine, a ove tri strategije će objedinjene činiti Strategiju zaštite životne sredine/okoliša za BiH za isti vremenski period.

 

Strategiju zaštite životne sredine za Srpsku, činiće strateški dokumenti predviđeni Zakonom o zaštiti životne sredine, odnosno strategije koje se donose u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha i Zakonom o zaštiti prirode, te ažurirana strategija koja je donesena u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

 

Pored tih elemenata biće obrađene i oblasti koje se odnose na vode, hemikalije, buku, energetiku, klimatske promjene, upravljanje resursima, kao što su šume, ribarstvo ili rude, u obimu u kojem to ovakav strateški dokument bude zahtijevao.

 

“Proces izrade Strategije zaštite životne sredine/okoliša BiH koji je predložen u Projektnom dokumentu, metodološki podržava uvezanost različitih nivoa vlasti sa ciljem bolje međusobne usklađenosti aktivnosti i mjera u oblasti zaštite životne sredine. Time će biti postignuta sinergija u naporima na ostvarivanju dogovorenih ciljeva, ka ispunjenju međunarodnih obaveza, bez prenošenja ustavom propisanih nadležnosti”, navedeno je u saopštenju.

 

Vlada Srpske je prihvatila i Informaciju o projektnom dokumentu “Ekološki prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim materijama u industrijskom i sektoru upravljanja otpadom”.

 

Agencije

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *