Korupcija u zapošljavanju najčešći problem građana BiH

Društvo

Rezultati Centra za pružanje pravne pomoći pokazuju da je korupcija u zapošljavanju jedan od najvećih problema s kojima se građani suočavaju, te da se većina prijava pristiglih tokom 2016. odnosi na zapošljavanje u državnoj upravi i obrazovnim ustanovama

Više od 1000 građana se tokom 2016. godine obratiloTransparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) putem besplatne telefonske liniju za prijavu korupcije 0800 55555 i tako dobilo pravni savjet, a TI BiH je djelovao u više od 200 slučajeva različitih oblika nepravilnosti na osnovu prijava građana.

Već godinama najveći broj prijavljenih slučajeva (40%), odnosi se na sektor državne uprave, nakon čega slijede prijave vezane za sektor obrazovanja i pravosuđa.

Građani najviše prijavljuju nepravilnosti i koruptivne prakse u procesu zapošljavanja, na šta odlazi više od pola ukupnih prijava. Prijave u vezi sa procesima zapošljavanja uglavnom se odnose na prigovore u vezi sa načinom kako je sprovedena konkursna procedura, nedostatak transparentnosti u vezi sa konkursnom procedurom, kao i na zloupotrebu diskrecionih prava rukovodilaca.

Upravo zbog ovakvog trenda, TI BiH je pokrenuo i inicijative za unapređenje procedura zapošljavanja u u javnoj upravi na različitim nivoima vlasti, ali i u sektoru obrazovanja. Takođe, TI BiH je postupajući po prijavama građana uspio poništiti neke od spornih slučajeva zapošljavanja.

Elektroprenos raskinuo ugovor sa Sanjom Radojičić

Najskoriji ovakav primjer je poništenje ugovora o zapošljavanju Sanje Radojičić u Elektroprenosu BiH, gdje je TI BiH utvrdio da su prekršene odredbe Zakona o radu u insititucijama BiH, te je po inicijativi TI BiH upravni inspektor naložio Elektroprenosu da otkloni nepravilnosti, nakon čega je Elektroprenos poništio ugovor o angažmanu Radojičić na mjestu savjetnika direktora.

U sklopu aktivnosti na izgradnji sudske i institucionalne prakse u oblasti pristupa informacijama, TI BiH je u 2016. pokrenuo čak 58 sudskih sporova protiv institucija zbog kršenja Zakona o slobodi pristupa informacijama. Najveći broj ovih sporova pokrenuto je protiv javnih preduzeća koja su odbila dostaviti ugovore o javnim nabavkama, te spiskove zaposlenih koje je TI BiH tražio u okviru istraživanja o transparentnosti javnih preduzeća.

U 2016. je u korist TI BIH doneseno ukupno 13 presuda u upravnim sporovima, koje je TI BIH pokretao prethodnih godina takođe zbog pogrešne primjene i kršenja Zakona o slobodi pristupa informacijama. TI BiH je dobio ukupno 3 tužbe zbog nedostavljanja podataka o stanju u bankarskom sektoru u Republici Srpskoj koji je pod povećanom lupom javnosti još od zatvaranja Bobar banke, a Agencija za bankarstvo nikada nije javno objasnila svoj rad.

TI BiH će nastaviti i dalje pružati besplatnu pravnu pomoć građanima u vezi sa svim nepravilnostima, narušenim pravima ili slučajevima korupcije, te poziva građane da se obrate Centru za pružanje besplatne pravne pomoći TI BiH putem besplatne telefonske linije 0800 55555 ukoliko imaju saznanja o slučajevima korupcije ili ukoliko im je potreban pravni savjet.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *