TI BiH dobio više od 1.000 poziva građana

Društvo

Transparensi Internešnal u BiH postupao je u 173 predmeta korupcije putem Centra za pružanje pravne pomoći u borbi protiv korupcije, a građani su uputili više od hiljadu poziva na besplatnu liniju za prijavu korupcije.

 

Iz TI BiH obavještavaju da se najveći broj prijava korupcije odnosio se na dva sektora i to državna uprava i pravosuđe, tačnije 55 odsto.

 

– Prijavioci su najčešće lica koja su u statusu žrtve ili svjedoka, preko 80 odsto, a značajno je smanjen broj prijava koje su podnijeli tzv. zviždači. To upućuje na to da građani i dalje nemaju povjerenje u postojeće pravne mehanizme zaštite lica koja prijavljuju korupciju iz svog neposrednog radnog okruženja – navode u TI BiH.

 

Naglašavaju da posebno zabrinjava to što se sve veći broj prijava odnosi na pojave flagrantnih kršenja osnovnih ljudskih prava i sloboda, kao što je pravo na slobodu kretanja.

 

Pravda za Davida

 

– Izdvaja se slučaj aktivista grupe “Pravda za Davida” gdje se pojavljuju sumnje na korupciju u najvišim policijskim strukturama. TI BiH je pomagao aktivistima PZD u sastavljanju zahtjeva za zaštitu Ustavom zagarantovanih prava protiv direktora policije kao rukovodećeg lica koji je upravljao aktivnostima policijskih službenika koji su ovim licima branili kretanje oko centralnog hrama u Banjaluci – navode oni.

 

Dodaju da su građani u svojim prijavama isticali sumnje na netransparentno trošenje novca, neefikasan rad uprave, dugotrajne sudske postupke, neprofesionalno ponašanje sudija i tužilaca, ali i na sukob interesa izvršnih funkcionera i izabranih predstavnika.

 

– TI BiH je u 2019. godini dobio čak 19 upravnih sporova u postupcima za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Najčešći razlozi vođenja ovih sporova su odbijanje institucija da uopšte primjenjuju Zakon o slobodi pristupa informacijama, ćutanje uprave, nezakonito pozivanje na zaštitu ličnih podataka… Ovi sporovi su bitni jer TI BiH dolazi do saznanja o korupciji u velikom broju predmeta na osnovu informacija u posjedu javnih organa – dodaju u TI BiH.

 

Sedam krivičnih prijava

 

TI BiH je u 2019. godini podnio čak sedam krivičnih prijava protiv službenih i odgovornih lica zbog osnova sumnje da su počinili krivična djela korupcije.

 

Prijave su se najčešće odnosile na zloupotrebu položaja ili ovlašćenja, a dio se odnosio na javna preduzeća koja nisu sprovodila postupke javnih.

 

– Po prijavama TI BiH, poništena su dva konkursa u kojem su utvrđene nezakonitosti, i otkriven je slučaj lažne diplome u Poreskoj upravi RS. Opština Kalinovik i Orijentalni institut morali su poništiti javne konkurse na kojima su uočene netransparentne prakse ili prakse favorizovanja unaprijed određenih kandidata, dok PU RS preduzima mjere sa ciljem otpuštanja radnice, i to tek po ponovnom interesovanju TI BiH – saopštili su oni.

 

Istinito

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *