Za javne investicije 2020-2022. godine 568 miliona maraka

Politika

Vlada Republike Srpske usvojila je danas Nacrt programa javnih investicija Republike Srpske od 2020. do 2022. godine, kojim je planirana realizacija investicionih projekata u iznosu od 568.067.262 KM.

 

Kako je planirano, u 2020. godini biće realizovano 282.301.173 KM, u 2021. godini 221.244.323 KM, a u 2022. godini 64.521.766 KM, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

 

Među projektima koji ulaze u sastav Nacrta programa javnih investicija Srpske 2020‐2022. godina ima i onih čija je realizacija počela u prethodnim godinama i zaključno sa 2018. godinom utrošeno je 1,6 milijardi KM iz svih izvora finansiranja.

 

U saopštenju se navodi da je u ovoj godini planirano ulaganje od 502.122.804 KM, a ima i projekata čija realizacija traje i nakon isteka 2022. godine i u tom periodu potrebno je uložiti 84.654.386 KM.

 

Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluku o isplati finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u iznosu od 500.000 KM.

 

Za nerazvijene opštine planirana je isplata: za Bratunac 16.794 KM, Višegrad 12.894 KM, Vlasenica 15.694 KM, Donji Žabar 15.319 KM, Kostajnica 14.819 KM, Ljubinje 14.444 KM, Nevesinje 15.294 KM, Pelagićevo 14.894 KM, Petrovac 12.344 KM, Petrovo 15.244 KM, Ribnik 13.594 KM, Rogatica 13.744 KM, Han Pijesak 13.744 KM, Šamac 16.844 KM i Šipovo 13.744 KM.

 

Izrazito nerazvijenim opštinama predviđeno je: Berkovićima 14.594 KM, Vukosavlju 16.134 KM, Istočnom Drvaru 12.194 KM, Istočnom Mostaru 15.294 KM, Istočnom Starom Gradu 13.184 KM, Јezeru 16.379 KM, Kalinoviku 13.094 KM, Kneževu 15.694 KM, Krupi na Uni 16.379 KM, Kupresu 13.094 KM, Loparama 15.284 KM, Novom Goraždu 14.434 KM, Osmacima 15.584 KM, Oštroj Luci 15.694 KM, Rudom 15.444 KM, Srebrenici 13.794 KM, Trnovu 14.294 KM, Čajniču 14.934 KM i Šekovićima 15.084 KM.

 

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o sufinansiranju projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština.

 

– Usvaja se prijedlog Ministarstva uprave i lokalne samouprave i odobrava sufinansiranje projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština. Sufinansiraju se projekti opština Nevesinje, Berkovići, Јezero, Pelagićevo, Kalinovik, Kneževo i Rudo – navodi se u saopštenju.

 

Projekti iz ove odluke sufinansiraće se sa budžetske pozicije transferi nerazvijenim opštinama u okviru Ministarstva uprave i lokalne samouprave – za opštinu Nevesinje, za projekat Rekonstrukcija dijela ulice između crkve Blažene Djevice Marije i župnog dvora u iznosu od 13.000 KM, za opštinu Berkovići za projekat “Fond za žensko preduzetništvo” u iznosu od 19.500 KM, za opštinu Јezero za projekat “Sanacija i asfaltiranje lokalnog puta u naseljenom mjestu Čerkazovići od raskrsnice Bogno do bunara izvora pitke vode” u iznosu od 29.500 KM.

 

Za projekat uređenje trga “9. Јanuar” i izgradnja spomen kompleksa “Vaso Pelagić”, dodatni i nepredviđeni radovi na rekonstrukciji škole u centru Pelagićeva u opštini Pelagićevo 14.000 KM, za opštinu Kalinovik za projekat “Ugovor o udruživanju sredstava radi realizacije projekta zapošljavanja mladih YEP” 8.700 KM, za opštinu Kneževo za projekat “Adaptacija kupatila Sportske dvorane u Kneževu” 6.000 KM, te za opštinu Rudo za projekat “Nabavka ultrazvučnog aparata za Dom zdravlja Rudo” 13.000 KM.

 

Vlada Srpske dala je saglasnosti i na plan utroška sredstava tekući grantovi udruženjima od javnog interesa za period 1. maj – 30. jun u iznosu 16.666 KM.

 

Savezu opština i gradova Republike Srpske Bijeljina biće raspoređeno 5.834 KM, Savezu nacionalnih manjina Republike Srpske Banjaluka 5.832 KM, a Asocijaciji Stvaraoci Republike Srpske Istočno Sarajevo, Pale 5.000 KM.

 

Regionalni monitorig timovi za borbu protiv trgovine ljudima

 

Vlada Republike Srpske usvojila je danas u Banjaluci informaciju o reorganizaciji regionalnih monitoring timova za borbu protiv trgovine ljudima u BiH u kojoj se navodi da je Vlada saglasna da budu formirani regionalni monitoring timovi za borbu protiv trgovine ljudima u skladu sa organizacijom okružnih tužilaštava u Srpskoj.

 

Zaduženi su Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ da koordiniše aktivnosti na formiranju regionalnih monitoring timova u Republici Srpskoj i republički organi uprave da u skladu sa Zakonom o republičkoj upravi kontinuirano i blagovremeno podrže MUP u procesu reorganizacije regionalnih monitoring timova, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

 

U julu 2003. godine Savjet ministara donio je odluku o procedurama i načinu koordinacije aktivnosti na sprečavanju trgovine ljudima i ilegalne migracije u BiH i uspostavljanja funkcije koordinatora na nivou BiH i na taj način uspostavio tijelo odgovorno za koordinaciju aktivnosti u vezi sa trgovinom ljudima.

 

U skladu sa pravilima o zaštiti žrtava i svjedoka žrtava trgovine ljudima BiH, donesenim 2007. godine, uspostavljeni su regionalni monitoring timovi za borbu protiv trgovine ljudima.

 

Regionalni monitoring timovi Sarajevo, Banjaluka, Mostar i Tuzla formirani su po principu teritorijalne organizacije Agencije za istrage i zaštitu BiH, s ciljem koordinacije aktivnosti u suprotstavljanju trgovini ljudima na regionalnom nivou.

 

U regionalne timove, pored nadležnih institucija sa BiH nivoa vlasti, uključeni su i predstavnici entitetskih ministarstava unutrašnjih poslova i policije Brčko distrikta, tužilaštava, ministarstava za rad, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, inspekcije rada, centara za socijalni rad i nevladine organizacije.

 

MUP Republike Srpske je, prepoznajući problem trgovine ljudima, te potrebu za saradnjom u ovoj oblasti, podržavao zajedničke aktivnosti i učestvovao u radu timova, u skladu sa pozitivno-pravnim propisima koji regulišu ovu oblast.

 

Međutim, nakon izvršene analize dosadašnjeg rada timova, svrsishodnost njihovog postojanja i načina organizacij, MUP je utvrdio da nisu postigli očekivane rezultati, odnosno da nisu ostvarili svrhu postojanja.

 

S tim u vezi, a nakon postignutog konsenzusa predstavnika svih nadležnih institucija Republike Srpske, MUP je uputio inicijativu Ministarstvu bezbjednosti BiH da se izvrši reorganizacija regionalnih timova, i umjesto dosadašnje organizacije regionalnih monitoring timova koja je u skladu sa organizacijom Agencije za istrage i zaštitu BiH, MUP je predložio organizaciju koja bi bila u skladu sa organizacijom okružnih tužilaštava u Republici Srpskoj.

 

Prijedlog MUP-a u pogledu organizacije budućih regionalnih monitoring timova je u skladu sa ustavnim i zakonskim nadležnostima, te članom Konvencije Savjeta Evrope o akciji protiv trgovine ljudima koji propisuju da će države usvojiti neophodne mjere da bi obezbijedile koordinaciju politika i djelovanja službi i drugih javnih organa koji se bore protiv trgovine ljudima postavljajući koordinirajuća tijela, navodi se u saopštenju.

 

Agencije

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *