Počela sjednica Savjeta ministara

Politika

Sjednica Savjeta ministara u tehničkom mandatu počela je danas u Sarajevu gdje bi trebalo da bude donesena odluka o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period jul-septembar.

 

Sjednica Savjeta ministara u tehničkom mandatu 10. jula odgođena je za danas.

 

Odlučivanje Savjeta ministara o ovoj tački dnevnog reda prethodno je odgođeno 27. juna, a potom i 2. jula zbog neprisustva ministra finansija i trezora u tehničkom mandatu Vjekoslava Bevande, čije je ministarstvo predlagač ove tačke.

 

Tada su sa dnevnog reda skinute i ostale tačke čiji je predlagač Ministarstvo finansija i trezora, jer je praksa da kada nema nekog ministra na sjednici tačke čiji je predlagač ministarstvo na čijem je on čelu budu odgođene.

 

Na dnevnom redu sjednice su i informacija o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi sa povećanim prilivom migranata u BiH i informacija o stanju u oblasti migracija u BiH za maj – prijedlog sporazuma o pružanju pomoći i operativnoj saradnji u nadzoru granice.

 

Pred ministrima su prijedlozi odluka o utvrđivanju datuma početka rada Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, odnosno državnog zatvora u Vojkovićima u Istočnoj Ilidži, te o prestanku rada Jedinice za sprovođenje Projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, Upravnog i Nadzornog odbora Zavoda.

 

Na dnevnom redu je nacrt osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma Savjeta ministara i Vlade Srbije o saradnji na realizaciji projekta auto-puta/brzi put Sarajevo-Beograd-Sarajevo, te informacija o aktivnostima koje se preduzimaju na projektu “Izgradnja auto-puta/brzog puta Sarajevo-Beograd-Sarajevo”.

 

Na prijedlog Pravobranilaštva BiH, ministri bi na sjednici trebalo da se izjasne o informaciji o podnesenom zahtjevu “Hrvatske elektroprivrede” za mirno rješenje spora protiv BiH u vezi sa investicijom “Hrvatske elektroprivrede” u izgradnju Rudnika i Termoelektrane “Gacko”.

 

Na dnevnom redu sjednice su izvještaji o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period od januara do marta ove godine i o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2018.

 

Na dnevnom redu su i nacrti sporazuma o finansiranju i projektu između BiH, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora, zatim Republike Srpske, koju predstavlja Ministarstvo finansija, grada Gradiška i KFV /Njemačka razvojna banka/ u iznosu 10.266.845 evra – prikupljanje i tretman otpadnih voda Gradiška – faza prva, i drugi od 3.800.000 evra – prikupljanje i tretman otpadnih voda Gradiška.

 

Pred ministrima bi trebalo da se nađe nacrt amandmana broj dva na ugovor o finansiranju između BiH, Republike Srpske i Evropske investicione banke i naknadno izmijenjen amandmanom broj jedan na ugovor o finansiranju/Hitna pomoć u slučaju poplava i prevencija sa osnovama za zaključivanje.

 

Na dnevnom redu je Nacrt sporazuma o grantu između Razvojne banke Savjeta Evrope i BiH u vezi sa Regionalnim stambenim programom – BiH šest, sa osnovama za zaključivanje tog sporazuma.

 

Na dnevnom redu su i informacija o IPA 2019 i IPA 2020 programima za BiH i informacija o izradi i ažuriranju Jedinstvene liste prioritetnih infrastrukturnih projekata BiH, informacija o perspektivama za BiH za period 2020-2022. godine.

 

Na sjednici bi trebalo da bude razmotren Prijedlog srednjoročne strategije upravljanja dugom BiH, a pred ministrima bi trebalo da se nađe i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o polaganju pravosudnog ispita u BiH.

 

Agencije

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *