Usklađivanje Zakona o štrajku sa Zakonom o radu

Politika

Osnovni razlog za donošenje izmjena i dopuna Zakona o štrajku jeste njegovo usklađivanje sa novim Zakonom o radu koji je opšti propis u ovoj oblasti, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović.

 

Obrazlažući u Narodnoj skupštini Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku, Milunović je rekao da je ovaj zakon bilo neophodno uskladiti sa Zakonom o radu koji više ne poznaje pojam “većinski reprezentativni” sindikat i “većinsko” udruženje poslodavaca.

 

“Već su ovim zakonom, između ostalog, propisani uslovi za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i poslodavaca na nivou Republike”, rekao je Milunović.

 

On je rekao da novi Zakon o radu definiše sindikalno organizovanje na nivou područja, oblasti ili grane, dok je raniji poznavao sindikalno i poslodavačko organizovanje samo na nivou grane i djelatnosti.

 

U obrazloženju ovog zakona se navodi da je bilo potrebno uskladiti odredbe Zakona o štrajku sa novim pravnim institutima propisanim Zakonom o mirnom rješavanju radnih sporova kojim se uređuje postupak mirnog rješavanja interesnih i pravnih kolektivnih radnih sporova.

 

Agencije

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *