Usvojen pregled o stanju ljudskih prava

Politika

Savjet ministara u tehničkom mandatu danas je na vanrednoj telefonskoj sjednici usvojio Univerzalni periodični pregled o stanju ljudskih prava u BiH, saopšteno je iz ove institucije.

 

Ovaj dokument je usvojen, nakon što je razmotren izvještaj BiH za treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava sačinjen u skladu sa stavom 5 Aneksa Rezolucije 16/21 Komiteta UN za ljudska prava.

 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara će Univerzalni periodični pregled o stanju ljudskih prava u BiH, posredstvom Ministarstva inostranih poslova, dostaviti Savjetu UN za ljudska prava u Ženevi.

 

U izvještaju je istaknuto da je dostignut određeni nivo pripremljenosti za sprovođenje evropskih pravnih standarda, te da postoji izazov u vezi sa usklađivanjem Ustava BiH i izbornog zakonodavstva.

 

Navedeno je da je unaprijeđen antidiskriminacioni okvir, a određeni nivo pripremljenosti institucija BiH postoji i u pogledu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, gdje se sprovode usvojene strategije.

 

U izvještaju se ističe da su u oblasti pravosuđa posebno značajne izmjene Zakona o krivičnom postupku usklađene sa međunarodnim standardima koje treba da povećaju sposobnost institucija da rješavaju predmete teškog organizovanog kriminala, korupcije i drugih izazova koji se tiču vladavine prava.

 

Navedeno je, takođe, da postoji određeni napredak u oblasti zaštite ljudskih i prava manjina, ali da sporije napreduju procesi u vezi sa zaštitom novinara i branilaca ljudskih prava, gdje su pokrenute određene aktivnosti koje treba završiti.

 

Unaprijeđeno je zakonodavstvo u vezi sa zaštitom od rodno zasnovanog nasilja, posebno nasilja u porodici, a glavni izazov za naredni period je efektivnija primjena propisa u ovoj oblasti, dodaje se u saopštenju.

 

Kada je u pitanju civilno društvo, postignut je određeni napredak na uspostavljanju institucionalnih mehanizama za saradnju vlasti i organizacija civilnog društva, a u toku je i sprovođenje Akcionog plana za djecu 2015-2018, pri čemu se nastoji unaprijediti sistem saradnje institucija, uključujući i civilno društvo.

 

Savjet ministara u tehničkom mandatu danas je utvrdio izmijenjeni tekst obrasca rezervacije i notifikacija u odnosu na Konvenciju koje čine sastavni dio Prijedloga osnova za pristupanje Multilateralnoj konvenciji o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima /MAC/, usvojen 19. septembra.

 

Ministarstvo finansija i trezora će izmijenjeni tekst rezervacija i notifikacija koje su sastavni dio Prijedloga osnova za pristupanje Konvenciji dostaviti Predsjedništvu BiH u dalju proceduru.

 

MAC predstavlja najopširniji multilateralni instrument koji omogućava sve oblike poreske saradnje potrebne u borbi protiv poreske evazije i izbjegavanja plaćanja poreza.

 

Agencije

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *