Institutu za javno zdravstvo RS pola miliona maraka za suzbijanje korone

Politika

Vlada Republike Srpske prihvatila je danas na 66. sjednici u Banjaluci, Prijedlog uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanja ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti Covid-19 izazvane virusom Sars-Cov-2.

 

Ovom uredbom sa zakonskom snagom utvrđuju se poreske mjere za vrijeme vanredne situacije i vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 s ciljem smanjenja nelikvidnosti poreskih obveznika uzrokavane navedenim stanjem.

 

Vlada Republike Srpske prihvatila je Prijedlog uredbe sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u upravnim postupcima i drugim postupcima određenim posebnim materijalnim propisima za vrijeme vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske.

 

Vlada Republike Srpske prihvatila je Prijedlog uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, te Prijedlog uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju. U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom po pitanju pojave i širenja virusa SARS-CoV-2 i oboljenja uzrokovanog ovim virusom – COVID 19 u Republici Srpskoj, a uzimajući u obzir ozbiljnost situacije i važnost poštivanja propisanih mjera sa aspekta javnog zdravstva i zaštite zdravlja stanovništva Republike Srpske, potrebno je propisati način izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama u novonastalim okolnostima, (vanredna situacija i vanredno stanje).

 

Vlada Republike Srpske prihvatila je Prijedlog uredbe sa zakonskom snagom o oslobađanju plaćanja naknada za priređivanje igara na sreću. Uredbom se priređivači igara na sreću oslobađaju plaćanja tzv. paušala na aparate za vrijeme dok traje zabrana obavljanja te djelatnosti, odnosno za vrijeme vanredne situacije i vanrednog stanja, a radi ublažavanja ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, s ciljem smanjenja nelikvidnosti.

 

Vlada Republike Srpske uputila je sve navedene prijedloge uredbi sa zakonskom snagom predsjedniku Republike Srpske da, u skladu sa ustavnim ovlaštenjima, donese uredbe sa zakonskom snagom.

 

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite za period 1. januar – 31. mart 2020. godine, u iznosu od 500.000 KM. Odobrena sredstva doznačiće se Javnoj zdravstvenoj ustanovi Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, na ime sprovođenja mjera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti izazvane virusom korona.

 

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, za period 1. januar – 31. mart 2020. godine, u iznosu od 187.500,00 KM. Tako je Crvenom krstu Republike Srpske raspoređeno 150.000 KM, sigurnoj kući “Iskra” sigurna kuća 35.000KM i Udruženju transplatiranih Republike Srpske je raspoređeno 2.500 KM.

 

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, za period 1. januar – 31. mart 2020. godine, u iznosu od 72.875 KM.

 

Sredstva se raspoređuju se na sljedeći način:

  • Savez distrofičara Republike Srpske, Banjaluka – 4.500 KM,
  • Savez gluvih i nagluvih Republike Srpske, Banjaluka – 7.500 KM,
  • Savez slijepih Republike Srpske, Banjaluka – 8.125 KM,
  • Savez paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida Republike Srpske – 8.125 KM,
  • Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Banjaluka – 8.125 KM,
  • Savez društava dobrovoljnih davalaca krvi Republike Srpske, Trebinje – 6.500 KM,
  • Savez za rijetke bolesti Banjaluka – 7.500 KM,
  • Udruženje za pomoć licima sa autizmom “Djeca svjetlosti” Banjaluka – 7.500 KM,
  • Organizacija amputiraca UDAS Republike Srpske – 15.000 KM.

 

nezavisne.com

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *