Pola dana kao partizan, a pola kao ustaša

“Milanović je po više osnova iskompleksiran političar i čovjek. Živi pod teretom imena koje neodoljivo ‘miriše’ na srpsko, gubi izbore a ne shvata zašto. Milanović pola dana živi kao partizan, a pola kao ustaša, i kao većina političara sa hrvatske scene vuče viševjekovni kompleks od Srba. Ta vrsta šizofrenije u političkom djelovanju eskalira u jednoj […]

Vlasti u Banjaluci pokrenule proces naoružavanja!?!

“Vlasti u Banjaluci su pokrenule proces naoružavanja rezervnog sastava policije, naoružavanja redovnih policijskih struktura dugim cijevima i osnaživanje zaštitarskih agencija. Pri tome su lovačka udruženja postala model naoružavanja civilnog stanovništva. Posljednje vrijeme gase se lovišta gdje žive Bošnjaci, a to implicira oduzimanje naoružanja od lovaca Bošnjaka. Sve nam to ukazuje da se u RS narušava […]