BiH dobila dozvolu za 4G mrežu, prelazak od naredne godine

Regulatorna agencija za komunikacije je na svečanoj ceremoniji dodijelila dozvolu za korištenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje elektronskih komunikacijskih usluga putem mobilnih pristupnih sistema, odnosno 4G mrežu.   Dozvole je svečano uručio predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić.   “U narednoj godini preko 60 posto naseljene teritorije će se pokriti 4G mrežom, dok će u narednih […]