Zatražen jefitiniji roming za građane BiH

Savjet ministara BiH saopštilo je da je 26. februara zadužilo Ministarstvo komunikacija i transporta da potpiše Regionalni sporazum o smanjenju cijene rominga za zemlje zapadnog Balkana tokom održavanja digitalnog samita u Beogradu.   – Imajući u vidu da su nadležna ministarstva, regulator i telekom operateri zauzeli stav da neće moći do jula ove godine ispuniti […]