Srpska zabranjuje lična imena po animiranim ili filmskim likovima

Novim zakonom o ličnom imenu, koji bi uskoro trebalo da bude usvojen u Republici Srpskoj (RS), predviđene su novčane kazne od 1.000 do 1.500 KM, ukoliko matičar upiše ime djeteta koje ima više od deset godina, bez njegovog pristanka.   Iste kazne su predviđene i ako usvojeno djete, starije od spomenute dobi, nije dalo svoj […]