Zahtjev za ograničenje marži na medicinska pomagala

Odbor za predstavke, prijedloge i društveni nadzor Narodne skupštine RS uputiće zahtijev Vladi RS u kojem će tražiti da zakonom koji regulište oblast ograničavanja trgovinskih marži ograniče i marže na medicinska pomagala, na način kako je to sada uređeno kad su u pitanju lijekovi.   Ovo je jedan od zaključaka jutrošnjeg sastanka koji je ovaj […]