Rad u javnom interesu za blaža krivična djela

Ministarstvo pravde Republike Srpske objavilo je javni poziv za prijavu učešća pravnih subjekata u realizaciji mjere rada u javnom interesu kao alternativne vrste krivične sankcije za blaža krivična djela, rečeno je danas u ovom ministarstvu.   Portparol Ministarstva pravde Republike Srpske Sanja Džombić istakla je da je rad u javnom interesu alternativna vrsta krivične sankcije […]

Zatvorska kazna može biti zamijenjena radom u javnom interesu

Izrečenu kaznu zatvora u trajanju do godinu dana sud može, na zahtjev osuđenog, zamijeniti radom u javnom interesu, u skladu s Krivičnim zakonikom RS, stoji u Pravilniku o načinu izvršenja rada u javnom interesu.   “Rad u javnom interesu ne može biti kraći od 60 niti duži od 360 časova i određuje se za vrijeme […]