Povučeni lijekovi sa ranitidinom

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH povukla je sa tržišta lijek “ranibos” koji sadrži aktivnu supstancu ranitidin proizvođača “Saraca Laboratories Ltd”.   Nosilac odobrenja za stavljanje u promet ovog lijeka je kompanija “Bosnalijek”.   “Postupak povlačenja sprovodi se na osnovu sumnje u neispravnost kvaliteta aktivne supstance ranitidin koja se odnosi na prisustvo supstance pod […]