Nema više rominga između BiH, Srbije, Crne Gore, Albanije i Sjeverne Makedonije

Od danas u zemljama Zapadnog Balkana, maksimalna cijena naknada za roming u mobilnoj telefoniji primjenjivaće se skladu sa pravilom “kao u domaćem saobraćaju”.   Ovo se odnosi na Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Albaniju.   To je definisano Sporazumom o sniženju cijena usluga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama u regionu Zapadnog […]

Viber ukida roming, uvodi mjesečnu pretplatu i lokalne brojeve

Korisnici jedne od najpopularnijih aplikacija uskoro će moći da razmjenjuju poruke i pozive bilo gdje u svijetu, kao da roming ne postoji!   Lokalni Viber broj, odnosno virtuelni broj zemlje u kojoj se korisnik Viber aplikacije nalazi, omogućava svima, koji često putuju zbog posla ili privatno, da primaju pozive i poruke bez troškova rominga, ali […]

Zatražen jefitiniji roming za građane BiH

Savjet ministara BiH saopštilo je da je 26. februara zadužilo Ministarstvo komunikacija i transporta da potpiše Regionalni sporazum o smanjenju cijene rominga za zemlje zapadnog Balkana tokom održavanja digitalnog samita u Beogradu.   – Imajući u vidu da su nadležna ministarstva, regulator i telekom operateri zauzeli stav da neće moći do jula ove godine ispuniti […]