Upravni odbor UIO o prednacrtu novog Zakona o PDV-u

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH danas je donio zaključak da će integralno razmatrati primjedbe i sugestije koje se odnose na radni materijal novog Zakona o porezu na dodanu vrijednost kako bi se postigla najbolja rješenja.   “Prednacrt zakona o PDV-u dobio je ranije saglasnost UO te je upućen nadležnim odborima entitetskih parlamenata na […]