Prihvaćen zahtjev BiH za članstvo u EU

Aktuelno

Vijeće za vanjske poslove EU danas je prihvatilo zahtjev BiH za članstvo u EU.

Vijeće je pozvalo Evropsku komisiju da da svoje mišljenje o članstvu BiH u EU.

To znači da bi Komisija trebalo da pripremi upitnik od 3.000 pitanja, koji bi Bosni i Hercegovini trebalo da bude dostavljen do kraja godine.

Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić izjavio je da je danas istorijski moment za evropski put i evropsku budućnost BiH, i naglasio da je riječ o zaključku s kojim će početi pripreme za dobijanje upitnika, što je jedna od najvažnijih faza u ovom procesu”.

“Na ovoj fazi smo radili u proteklih 14 mjeseci. Ona je danas uspješno okončana i ovo je jedna od najpozitivnijih vijesti za BiH, za sve građane Bosne i Hercegovine, za evropsku budućnost BiH, a posebno za mlade ljude koji će vrlo brzo živjeti u BiH kao članici Evropske unije”, rekao je predsjedavajući Savjeta ministara BiH.

Zaključak Vijeća za opšte poslove Evropske unije prenosimo u cjelosti:

1. Dana 15.2.2016. godine, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, predao je aplikaciju Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Vijeće je odlučilo da provede postupak utvrđen članom 49. Ugovora o Evropskoj uniji. U skladu s tim, Komisija je pozvana da podnese svoje mišljenje.

2. Pozivajući se na obnovljeni konsenzus o proširenju, izražen zaključcima Evropskog vijeća od 14/15.12.2006. godine, Vijeće još jednom potvrđuje da budućnost Zapadnog Balkana leži u Evropskoj uniji. Vijeće ponovo ističe da napredak svake zemlje prema Evropskoj uniji zavisi od njenih individualnih napora da ispoštuje kriterije iz Kopenhagena i od uslovljenosti Procesa stabilizacije i pridruživanja.

3. Ponavljajući prethodne zaključke Vijeća, naročito one od 15.12.2015. godine, kao i svoju nedvosmislenu posvećenost perspektivi Bosne i Hercegovine u EU kao jedinstvene, ujedinjene i suverene države, Vijeće pozdravlja značajan napredak u provođenju Reformske agende o kojoj su se usaglasile vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima. Vijeće poziva Bosnu i Hercegovinu da nastavi sa naporima na osiguravanju efikasnog provođenja Reformske agende u skladu sa rasporedom iz akcionog plana koji su usaglasile vlasti u Bosni i Hercegovini, u korist njenih građana i u bliskoj saradnji sa Evropskom unijom, međunarodnim finansijskim institucijama i međunarodnim partnerima, kao i sa civilnim društvom. Osim socioekonomskih reformi, ti napori trebaju i dalje biti usmjereni i na reforme u oblasti vladavine prava i javne uprave. Vijeće poziva Komisiju da dalje izvještava o provođenju Reformske agende, uključujući i mehanizam koordinacije. Prilikom pripreme mišljenja o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo, Vijeće od Komisije traži da posebnu pažnju posveti provođenju presude u predmetu Sejdić-Finci.

4. Vijeće pozdravlja parafiranje Protokola o adaptaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kojim se uzima u obzir pristupanje Hrvatske Evropskoj uniji. Puno provođenje SSP-a, uključujući i njegovu adaptaciju, predstavlja važan element posvećenosti Bosne i Hercegovine procesu evropskih integracija.

5. Vijeće nadalje pozdravlja sporazum o uspostavljanju mehanizma koordinacije o pitanjima EU. Vijeće poziva sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini da osiguraju njegovo efikasno provođenje, kao važan korak ka poboljšanju funkcionalnosti i efikasnosti.

nezavisne.com

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *