UNICREDIT BANKA IZGUBILA SUDSKI SPOR
Platiće odštetu od 256 miliona KM firmi Bitminer Factory

Aktuelno Društvo

Unicredit bank AD Banja Luka moraće da isplati preduzeću Bitminer Factory d.o.o. iz Gradiške 256.326.152 KM odštete zbog neposlovnog odnosa i nezakonitog zatvaranja poslovnog računa kojim je dovela do propasti projekta za proizvodnju kriptovaluta.

 

Okružni privredni sud u Banjoj Luci presudom Broj: 57 Ps 129984 19 Ps od 30. decembra prošle godine obavezao je Unicredit bank AD Banja Luka da preduzeću Bitminer Factory d.o.o. iz Gradiške na ime naknade štete isplati 3.800.000 KM na ime štete koju je tužilac pretrpio zbog izgradnje dvije mini hidroelektrane na području Gradiške u svrhu realizacije projekta, sa zakonskom zateznom kamatom od dana podnošenja tužbe 27.07.2019. godine.

 

Na osnovu iste presude Unicredit bank AD Banja Luka dužna je da firmi Bitminer Factory isplati 1.500.000 KM na ime štete koju je tužilac pretrpio zbog izgradnje objekata sa odgovarajućom hardverskom opremom u svrhu realizacije projekta, sa zakonskom kamatom od 01.09.2018. godine.

 

Sud je obavezao Unicredit banku AD Banja Luka da Bitminer Factory isplati i 12.480.042,61 KM na ime naknade štete koja predstavlja 80% vrijednosti zaključenih ugovora u ICO projektu tužioca, podrazumijevajući ugovore koje su zaključili Bitminer Factory d.o.o. iz Gradiške i Era Soluzioni Ecosostenibili srl., a koji iznos je umanjen za iznos od 171.189,85 KM koji je uplaćen na račun tužioca, sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana podnošenja tužbe 26.07.2019. godinepa do konačne isplate.

 

Takođe, Unicredit bank AD Banja Luka moraće da isplati Bitminer Factory i 238.546.109,66 KM na ime naknade štete zbog izmakle dobiti koju bi tužilac ostvario da je projekat uspješno okončan na način kako je to opisano biznis planom, to jest da je 20% sredstava uložio u hardversku opremu.

 

Tako će na osnovu presude Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci Unicredit bank AD Banja Luka morati da isplati preduzeću Bitminer Factory d.o.o. iz Gradiške 256.326.152 KM odštete zbog neposlovnog odnosa i nezakonitog zatvaranja poslovnog računa kojim je dovela do propasti projekat za proizvodnju kriptovaluta.

 

BANKA SAMOVOLJNO ZATVORILA POSLOVNI RAČUN

 

Naime, preduzeće Bitminer Factory d.o.o. iz Gradiške je imalo plan da preko obnovljivih izvora energije proizvodi struju koja bi se dijelom prodavala partnerskom preduzeću za rudarenje kriptovaluta, dok bi dio išao u elektroenergetsku mrežu.

 

Bitminer Factory je prijeko potrebne investitore trebalo da privuče emitovanjem digitalnih tokena koji trebali da budu plaćeni preko računa ove firme otvorenog u Unicredit bank AD Banja Luka.

 

Kada su prve uplate počele da stižu na račun, banka je jednostrano odlučila da ih vrati, bez da obavijesti vlasnika računa, pravdajući se da ne može da posluje sa preduzećima koja se bave kriptovalutama.

 

Budući da je čitav projekat počiva na Blockchain tehnologiji, vremena i prostora za otvaranje novih računa nije bilo, zbog čega je projekat na samom startu bio osuđen na propast.

 

Sud u presudi izričito navodi da banka nije dokazala da je bilo kojim aktom imala propisanu zabranu za ulazak u poslovni odnos sa klijentima koji se bave kriptovalutama.

 

– Nijedan akt tužene, a to se prije svega misli na ugovore o otvaranju računa te opštim uslovima poslovanja nisu propisivali zabranu niti je dokazano da postoji bilo kakva zabrana poslovanja tužene sa licima koji se bave na bilo koji način kriptovalutama pa ove tvrdnje sud ne može prihvatiti. Takođe iz dokaza provedenih tokom postupka proizilazi da se tužilac nije bavio trgovanjem kriptovaluta ili djelatnostima u vezi kriptovaluta nego je vršeno prikupljanje novčanih sredstava u cilju realizacije projekta ulaganja u obnovljive izvore energije kao i ulaganja u hardversku opremu, navodi se u obrazloženju sudije Igora Dabića.

 

 

Sud smatra da se banka u ovom slučaju ponijela neprofesionalno, jer je prvo dozvolila da Bitminer Factory otvori račun da bi zatim jednostrano raskinula ugovor i vratila uplate.

 

– Postupanje tužene (Unicredit bank) ni u kom slučaju nije nije bilo u skladu sa dobrom bankarskom praksom pogotovo u konkretnom slučaju kada je jasno dato do znanja mogućnost nastanka štete odnosno štetnih posledica na poslovanje tužioca i sam projekat. Postupanje tužene, u prvom redu odbijanjem uplata i vraćanje uplaćenih sredstava uplatiocima bez obavještenja tužioca, zatim jednostrani raskid ugovora doveli su do toga da je obustavljen projekat, što je dovelo do nemogućnosti realizacije biznis plana, stoji u presudi Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci.

 

SAJIĆ: REVOLUCIONARMA PRESUDA

 

Pravni zastupnik Bitminer Factory d.o.o., advokat Aleksandar Sajić ovu presudu smatra revolucionarnom za sve čije se poslovanje zasniva na kriptovalutama i Blockchain tehnologiji jer stvara svojevrsni pravni okvir za budućnost.

 

– Mi smo krenuli od razloga koji je benigan, a to je otkazivanje Ugovora o otvaranju poslovnog računa, međutim banka je neoprezno to uradila jer je srušila čitav projekat iz prostog razloga što su projekti vezani za Blockchain tehnologije tako napravljeni da se u njima ne može mijenjati ništa. Upravo zbog toga oni imaju veliki značaj u savremenom društvu i ekonomiji jer daju sigurnost za svakog učesnika u procesu, kazao je Sajić.

 

ČIZMOVIĆ: ŽALBA JE OPRAVDANA

 

Pravni zastupnici Unicredit bank Banja Luka su najavili žalbu smatrajući da dosuđeni iznosi, po različitim osnovima, nisu dokazani, a da je iznos od 238 miliona maraka na ime naknade štete obračunat na temelju pretpostavke vještaka ekonomske struke, ne egzaktno i na bazi iskustva, jer takvo iskustvo vještak nema jer je riječ o prvom takvom projektu u BiH.

 

Advokat Jovan Čizmović kaže da je vještak pretpostavio da se u realizaciji projekta za tri mjeseca, poslije isteka trajanja projekta, mogao ostvariti promet od 86 miliona dolara, a da je zanemario činjenicu da je za više od tri mjeseca trajanja projekta ostvaren promet od samo 1.103.349,58 eura.

 

Čizmović smatra da su presudom uračunate i vrijednosti fiktivnih narudžbi tokena, za koje nije izvršena naplata protivvrijednosti niti isporuka po narudžbi.

 

– Stava smo da je izjavljivanje žalbe opravdano, pa tako i da će žalba biti usvojena, da će prvostepena presuda u dosuđujućem dijelu biti preinačena i odbijen tužbeni zahtjev u cjelosti, ili da će biti ukinuta i predmet vraćen na ponovno odlučivanje, zaključio je Čizmović.

 

Istinito

 

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *