UIO BiH protiv ukidanja akciza na gorivo i diferencirane stope PDV

Aktuelno

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH dala je negativno mišljenje na predložene izmjene Zakona o akcizama i Zakona o PDV-u.

 

Iz dokumenta koji je u posjedu “Nezavisnih novina”, vidljivo je da UIO BiH smatra da usvajanje tih zakona nije prihvatljivo sa stanovišta osiguranja makroekonomske stabilnosti i fiskalne održivosti BiH.

 

Kada je riječ o izmjena Zakona o akcizama kojim se predviđa suspenzija akcize na naftu i naftne derivate, a o kojem će sutra raspravljati delegati Doma naroda Parlamenta BiH, u UIO navode da se može očekivati smanjenje prihoda od približno 265 miliona KM.

 

“Ukoliko suspenzija naplate akciza bude imala za rezultat i smanjenje maloprodajnih cijena naftnih derivata, a što je cilj koji se želi postići, tada će doći i do smanjenja prihoda od PDV-a. Prihod od PDV-a bi se smanjio za približno 45 miliona KM”, navode u UIO BiH.

 

Takođe, navode i da suspenzija akcize bez primjene drugih instrumenata (bez prethodnog ograničenja marže) nije garancija značajnog smanjenja kao ni stabilizacije cijena goriva na tržištu.

 

“Usvajanje Prijedloga zakona i izmjena Zakona o akcizama u BiH u navedenom obliku, izazvaće poteškoće u njegovom provođenju, i smatramo da se ne može dati pozitivno mišljenje u pogledu njegovog usvajanja”, naveli su u UIO.

 

Kada je riječ o izmjenama Zakona o PDV-u kojim se predviđa diferencirana stopa PDV-a od 5,17 i 22 posto, a o kojem će takođe raspravljati delegati Doma naroda Parlamenta BiH, UIO u svom mišljenju navodi da predložene izmjene nisu u skladu sa Direktivom EU.

 

“Treba imati u vidu i činjenicu da, prema nekim istraživanjima uvođenje niže poreske stope ne znači ujedno smanjenje socijalnih razlika jer takve snižene stope mogu donijeti dvostruku veću korist bogatima nego siromašnima, pa se na ovaj način subvencionišu bogati, jer i oni isto kao i siromašni kupuju ove proizvode”, naveli su u UIO.

 

Inače, predloženim izmjenama Zakona o PDV-u predlaže se niža stopa od pet odsto na osnovne životne namirnice, lijekove…

 

“Uvođenje diferenciranih stopa PDV-a neće značajno pomoći potrošačima sa nižim dohotkom, a s druge strane gubitak prihoda po budžete svih nivao je neminovan, jer je jasno da će uvođenjem niže stope PDV-a država izgubiti značajan dio prihoda”, naveli su između ostalog u UIO.

 

U UIO su takođe naveli da je potrebno značajno vrijeme da bi se donijeli podzakonski akti kojim bi se jasno definisali proizvodi koji će biti oporezovani različitim stopama, a zatim i novi obrazac PDV prijave.

 

“U slučaju konačnog usvajanja predloženih dopuna sasvim izvjesno će doći do značajanog rasta troškova neophodnih za funkcionisanje porezne administracije, a takođe i troškova sa kojima će se susresti obveznici PDV-a”, istakli su u UIO.

 

Kada je riječ o gubitku prihoda po osnovu PDV-a u slučaju smanjenja stope na 5 posto, u analizi UIO koja je u posjedu “Nezavisnih novina” navodi se da bi pad prihoda samo po osnovu mlijeka i mliječnih proizvoda, šećera, brašna, lijekova, soli, ulja i jestivih ulja i prozvoda za ishranu dojenčadi bio oko 136 miliona KM.

 

“Usvajanje Zakona u navedenom obliku izazvaće poteškoće u njegovom provođenju, značajno ugroziti poslovne procese u UIO i narušiti neutralnost PDV-a”, navode u UIO dodajući da uvođenje snižene i više stope PDV-a nije primjereno trenutku u kojem se nalazimo i usvajanje bi moglo prouzrokovati nesagledive posljedice za sve nivoe vlasti u BiH.

 

U UIO, takođe, navode da kod procedura i usvajanja Zakona o izmjenama Zakona o akcizama u BiH, zanemaren je Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja koji kaže da je Upravni odbor UIO nadležan za pokretanje i pripremu zakonskih propisa u vezi sa indirektnim oporezivanjem.

 

Nezavisne.com

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *