Javni dug BiH 34,7 odsto bruto domaćeg proizvoda

Ekonomija

BiH, u poređenju sa drugim zemljama u tranziciji, ima umjerenu zaduženost, a nivo javnog duga uznosi 34,7 odsto bruto domaćeg proizvoda, navela je Direkcija za ekonomsko planiranje BiH u informaciji o fiskalnoj održivosti BiH u prošloj godini.

 

U informaciji se podsjeća da je kriterijumima iz Mastrihta dug neodrživ ukoliko on prelazi 60 odsto BDP-a, te ističe da je, prema tom kriterijumu, dug održiv, a samim tim i fiskalna politika.

 

Iz Direkcije za ekonomsko planiranje navode da je fiskalna politika BiH održiva i “sa stanovišta budžetskih suficita kojeg bilježe sektori opšte vlade”.

 

U informaciji se dodaje da su ostvareni suficit i održiv nivo javnog duga doveli do još jednog povoljnog pokazetelja održivosti, a to su smanjenje potrebe za finansiranjem.

 

Ono što bi se moglo identifikovati kao potencijalni rizici na fiskalnu održivost BiH u srednjem roku su ekonomski rast, budžetski bilans, povećanje udjela direktnog duga entiteta u ukupnom spoljnom dugu, povećanje servisa javnog duga, a naročito unutrašnjeg, kamatno opterećenje, kamatne stope, rizici deviznog kursa, rizik refinansiranja, ali i kreditni rejting.

 

 

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *