Komisija za koncesije BiH prepisala program rada od ove godine

Društvo

Komisija za koncesije BiH izradila je program rada za narednu godinu i ništa ne bi bilo sporno da taj dokument, uz minimalne korekcije, nije praktično kopija programa iz ove godine.

 

Pogledom na dva programa rada može se zaključiti da su samo neke rečenice proširene, pojedine riječi izbačene, ali u suštini radi se o istom dokumentu, sa istim ciljevima pa čak i istim kompletnim dijelovima. Recimo, u aktivnostima pod tačkom 1.2.2 odnosno rješavanja u slučaju spornih predmeta i u programu za 2019. i 2020. godinu navedena je ista rečenica koja u suštini govori da će Komisija za koncesije djelovati u skladu sa zakonom u slučaju podnesenih zahtjeva za rješavanje spora i rješavati u slučaju spornih predmeta koji su nastali u postupcima dodjele koncesija.

 

Male korekcije u izvještajima mogu se primijetiti i na novcu potrebnom za realizaciju programa pa tako u 2019. godini za aktivnosti davanja svih regulatornih saglasnosti u postupku dodjele koncesija predviđenih zakonom Komisija je tražila 358.000 KM, a za narednu godinu traži 469.000 KM. Ova sredstva u suštini odnose se na plate zaposlenih. Za rješavanje u slučaju spornih predmeta 2019. godine Komisija je tražila 90.000 KM, a programom rada za narednu godinu predviđaju za to 100.000 KM, mada nije jasno kakve predmete će rješavati s obzirom na to da ova komisija od svog osnivanja praktično ništa i ne radi jer nije izdala nijednu koncesiju i to iz razloga što je koncesiona politika isključivo u nadležnosti entiteta.

 

“Program rada je u realnim okvirima, a njegovo sprovođenje u najvećoj mjeri zavisi od aktivnosti Savjeta ministara BiH i nadležnih ministarstava na pokretanju koncesionih projekata”, rekla je za “Nezavisne” Olivera Sendić-Damjanović, sekretar Komisije za koncesije BiH.

 

Navodi da su potrebna sredstva za 2020. godinu planirana u skladu sa odredbom “gornja granica rashoda” i iznose 1.077.000 KM sa svojim budžetskim stavkama.

 

Na pitanje da li je i šta konkretno sprovedeno iz programa rada Komisije za koncesije iz 2019. godine, Sendić-Damjanovićeva kaže “da se sprovode sve aktivnosti koje je inicirala Komisija, a koje su naznačene pod brojevima 1.2.1., 1.3.1., 1.3.2 i 1.3.3”.

 

Praktično, Komisija za koncesije BiH u ovoj godini sprovodi aktivnosti na razvijanju i unapređenju procedura koje se odnose na efikasnije procesuiranje samoinicijativnih ponuda, zatim aktivnosti na izradi prednacrta izmjena i dopuna zakona na osnovu stručne analize o usklađenosti sa EU direktivom 23/2014 o koncesijama kao i ažuriranje dokumenata o politici dodjele koncesija, ali i rad na analizi potreba i zainteresovanosti za edukaciju državnih službenika u institucijama u vezi sa koncesijama. Gotovo iste aktivnosti navedene su i u programu rada za narednu godinu.

 

nezavisne.com

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *