Čampara: Kršenje samoizolacije kažnjavati zatvorom

Društvo

Ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH (FBiH) Aljoša Čampara smatra da se svi koji se ne pridržavaju mjera samoizolacije krivično sankcionišu, pa i kaznama zatvora, te je predložio federalnoj Vladi da hitno usvoji uredbu kojima će to biti regulisano.

 

– Takvo postupanje dovodi u opasnost stanovništvo od moguće zaraze virusom korona i mi to ne možemo dozvoliti. Neodgovorne pojedince moraćemo krivično kažnjavati – rekao je Čampara.

 

Čampara je predložio Vladi FBiH da hitno usvoji uredbu o mjerama i radnjama na sprečavanju postupanja protivno izdatim rješenjima i naredbama nadležnih organa za vrijeme trajanja odluke o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom virusa korona.

 

Predloženom uredbom je propisano da će nepostupanje biti tretirano kao krivično djelo koje će se kažnjavati kaznom zatvora od tri do pet godina, a ko ovo krivično djelo učini iz nehata biće kažnjen kaznom zatvora do jedne godine, prenose federalni mediji.

 

Osobe koje budu ometale, omalovažavale ili nepostupale po zakonitom zahtjevu ili naređenju službenog lica kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM.

 

Da bi se spriječilo izazivanje panike među građanima i širenje dezinformacija u vezi sa pojavom virusa korona, Čampara je u uredbi predložio i zabranu iznošenja ili prenošenja lažnih vijesti ili tvrdnji.

 

Prema tome bi svako ko iznosi ili prenosi lažne vijesti ili tvrdnje kojima se izaziva panika ili teže narušava javni red i mir, te onemogućava ili značajnije ometa sprovođenje odluka i mjera nadležnih organa i institucija koji vrše javna ovlaštenja, kazniti za prekršaj od 1.000 KM do 3.000 KM.

 

Predloženo je da novčane kazne za pravna lica koja prekrše zabranu iznošenja ili prenošenja lažnih vijesti ili tvrdnji budu od 3.000 KM do 9.000 KM, a za odgovorne osobe u pravnim licima od 1.000 KM do 3.000 KM.

 

Zabrana iznošenja ili prenošenja lažnih vijesti ili tvrdnji odnosi se i na radnje učinjene putem sredstava javnog informisanja, društvenih mreža ili drugih sličnih sredstava.

 

Uredbom su jasno definisana pitanja lišenja slobode i pritvore, a predloženo je da uredba stupi na snagu odmah po usvajanju na sjednici Vlade FBiH.

 

– Najveću korist od usvajanja uredbe imaće građani BiH. Ovo je način na koji možemo natjerati neodgovorne pojedince na poštovanje izdatih naredbi i spriječiti dešavanja kakva imamo priliku, nažalost vidjeti u Italiji – poručio je Čampara.

 

Agencije

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *