Zdravstveno osiguranje i za građane koji nemaju regulisan status

Društvo

Vlada RS prihvatila je danas, na 70. sjednici, Prijedlog uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koju će uputiti predsjednici RS na dalje postupanje, u skladu sa ustavnim ovlašćenjima.

 

– Razlog za prihvatanje ove uredbe sadržan je u potrebi sprečavanja širenja novog virusa korona i oboljenja uzrokovanog ovim virusom, kroz obezbjeđivanje finansiranja zdravstvene zaštite i za građane RS koji nemaju regulisan status osiguranog lica u obaveznom zdravstvenom osiguranju. Fond zdravstvenog osiguranja RS obezbjeđuje finansiranje zdravstvene zaštite za građane RS koji nemaju utvrđeno svojstvo osiguranog lica u obaveznom zdravstvenom osiguranju za vrijeme trajanja vanredne situacije i vanrednog stanja za teritoriju RS. Sredstva za pokriće nastalih obaveza po osnovu prava na zdravstvenu zaštitu obezbjeđuju se iz budžeta RS, preko nadležnih ministarstava – saopšteno je iz Biro za odnose sa javnošću Vlade RS.

 

Vlada RS prihvatila je Konsolidovani godišnji izvještaj o uspostavljanju i razvoju interne finansijske kontrole u javnom sektoru RS sa stanjem na dan 31. decembar 2019. godine, koji je urađen na osnovu forme i sadržaja godišnjih izvještaja o finansijskom upravljanju i kontroli i internoj reviziji.

 

– Prema usvojenom konceptu Evropske komisije, sistem interne finansijske kontrole u javnom sektoru obuhvata: finansijsko upravljanje i kontrolu, internu reviziju i Centralnu jedinicu za harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije.

 

Kako je navedno u usvojenom izvještaju, u 2019. godini je povećan broj subjekata koji su uspostavili funkciju finansijskog upravaljanja i kontrole i interne revizije u RS, kao i povećanje broja certifikovabnih i licenciranih ovlaštenih internih revizora javnog sektora u RS – navodi se u saopštenju.

 

srpskainfo.com

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *