Ustavni sud BiH o smrtnoj kazni u RS

Politika

Ustavni sud BiH trebalo bi danas da razmatra zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana 11 stav 2 Ustava Republike Srpske, odnosno odredbe koja predviđa izricanje smrtne kazne.

 

Riječ je o odredbi koja je sastavni dio poglavlja Ustava Republike Srpske posvećenog ljudskim pravima i slobodama, a koja glasi: “Smrtna kazna može se izuzetno propisati i izreći samo za najteže oblike teških krivičnih djela”.

 

Klub delegata iz reda bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske u zahtjevu za ocjenu ustavnosti naveo je da smatraju da ovakvo ustavno određenje u Ustavu Srpske krši mnogobrojna prava iz Ustava BiH, kao i međunarodne obaveze koje je BiH preuzela pristupajući Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

 

Klub delegata iz reda bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske zahtjev za ocjenu ustavnosti ove odredbe Ustava Srpske Ustavnom sudu BiH uputio je 26. jula.

 

Ustavni sud BiH bi na današnjoj sjednici trebalo da se odredi i prema zahtjevu 15 članova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za ocjenu ustavnosti odredbe člana devet stav sedam Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske koja se odnosi na nadležnosti za izdavanje licenci za međunarodni transport.

 

Osporenim zakonom ostavljena je mogućnost da Republika Srpska izdaje licence za međunarodni transport, odnosno da te licence zamjenjuju licence koje izdaje Ministarstvo komunikacija i transporta u Savjetu ministara.

 

Ustavni sud BiH razmotriće i zahtjev Kantonalnog suda u Sarajevu za ocjenu kompatibilnosti člana dva stav dva i tri i člana četiri Zakona o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja sa članom II/3 e) i k) Ustava BiH, članom 6 stav 1 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, članom 1 Protokola broj jedan uz Evropsku konvenciju i članom I/2 Ustava BiH.

 

Agencije

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *