Više od 400 hiljada nezaposlenih na kraju 2019. godine

Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini sa 31. decembrom 2019. godine na evidencijama je bilo prijavljeno 401.846 nezaposlene osobe, što u odnosu na mjesec ranije predstavlja povećanje za 487 ili 0,12 posto.   Kako kažu podaci Agencije za rad i zapošljavanje BiH od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, njih 229.146 […]