FZO RS finansira implantate za djecu sa oštećenim sluhom

Fond zdravstvenog osiguranja RS u potpunosti će snositi trošak nabavke i ugradnje kohlearnog implantanta koji iznosi oko 32.000 KM   Fond zdravstenog osiguranja RS počinje da finansira kohlearne implantanata za decu sa oštećenim sluhom, a ovu zdravstvenu uslugu će pružati Univerzitetski klinički centar RS.   “S obzirom na to da trošak ugradnje kohlearnog implanta za […]