Namješten konkurs za direktora Inspektorata RS!

Prema uslovima novog konkursa, direktor Republičkog inspektorata može da bude i lice sa završenim Medicinskim fakultetom, ali samo smjer – farmacija! Upravo onaj koji je završila aktuelna v.d. direktorica Danijela Batar! Republička uprava za inspekcijske poslove RS nedavno je raspisala konkurs za izbor direktora Inspektorata. Po svemu sudeći, v.d. direktorica Inspektorata Danijela Batar, u strahu […]