Cvijanović potpisala pet uredbi sa zakonskom snagom

​Na prijedlog Vlade Republike Srpske, a nakon pribavljenog mišljenja predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović donijela je danas pet uredbi sa zakonskom snagom.   Predsjednica je donijela:   1. Uredbu sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti   2. Uredbu sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o […]