Šeranić: Lična invalidnina kao novčana pomoć

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da je cilj izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti da licima sa invaliditetom koja se nalaze u najtežem socio-ekonomskom položaju bude obezbijeđeno pravo na ličnu invalidninu kao novčanu pomoć.   Obrazlažući u Narodnoj skupštini Republčike Srpske ovaj prijedlog zakona, Šeranić je rekao da […]