Ocjene s polugodišta i radovi na daljinu zaključiće školsku godinu

Iako je pojedine prosvjetne radnike zbunilo kako ocjenjivati đake tokom nastave na daljinu, a da ne dođe do prepisivanja i kako na pravi način vrednovati njihovo znanje, iz Republičkog pedagoškog zavoda RS kažu da je važnije staviti u fokus kako đake naučiti da uče.   Nadležni iz škola su poručili da nije strašno i ako […]