Epohalno otkriće srpskih arheologa

Na arheološkom lokalitetu kod Aleksandrovca Župskog pronađena je najveća do sada Župska Venera stara čak 6.000 godina.   Zahvaljujući višegodišnjem trudu entuzijasta iz Zavičajnog Muzeja Župe, danas je arheolog Sanja Crnobrnja-Krasić na arheološkom lokalitetu u Vitkovu iskopala pomenutu Veneru.   U pitanju je period mlađeg neolita i pripada Vinčanskoj kulturi. Poređenja radi, nalazište je starije […]