Banjaluka: U planu više postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Prečišćavanje otpadnih voda bi se u Banjaluci najvjerovatnije trebalo riješiti izgradnjom više manjih sistema koji će biti raspoređeni u različitim dijelovima grada, a njihova gradnja bi se realizovala u etapama.   Za početak je plan da se izabere jedna lokacija koja bi bila neka vrsta pilot projekta, a spekuliše se da bi tako nešto moglo […]