Povećan broj djece sa virusnim infekcijama

Pomoć banjalučkih ljekara proteklog meseca zatražio je veći broj roditelja čija djeca imaju tegobe zbog obilnog povraćanja i dijareje.   U pedijatrijskim ambulantama na Poklinici u januaru je pregledano oko 150 djece sa ovim simptomima.   Kako pojašnjavaju u Domu zdravlja, radilo se o virusom uzrokovanim tegobama, uglavnom u sklopu opšte virusne infekcije, najverovatnije enterovirusima. […]