UN: Ratovi, krize i komarci širiće smrt na planeti

Nova prognoza Ujedinjenih nacija za 2020. govori da se ponovo očekuje povećanje potrebe za humanitarnom pomoći zbog dramatičnog zaoštravanja više kriza istovremeno.   “Potreba za humanitarnom pomoći zabilježiće rast usljed ratova, nasilja, klimatskih šokova i ekonomskih teškoća”, izjavila je pomoćnica generalnog sekretara Organizacije Ujedinjenih nacija za humanitarnu pomoć Ursula Miler.   Oko 168 miliona ljudi […]