Drvoprerađivači traže hitan sastanak s Pašalićem zbog problema sa JP Šume Srpske

Aktuelno Društvo

Udruženja drvoprerađivača iz Mrkonjić Grada, Šipova, Ribnika i Drinića traže hitan sastanak sa ministrom šumarstva Borisom Pašalićem kako bi se riješili problemi snabdijevanja dvoprerađivača sirovinom i otklonile nesuglasice sa JP Šume Srpske.

 

Predstavnici drvoprerašivača iz krajiških opština Mrkonjić Grad, Šipovo, Ribnik i Drinić na sinoćnjem sastanku u Mrkonjić Gradu usvojili su zaključke koje su uputili premijeru Radovanu Viškoviću, resornom ministru u Vladi RS i JP Šume Srpskeod kojeg traže da u roku od sedam dana riješi probleme koji su nastali na relaciji drvoprerađivači – Šume.

 

 

U svojim zaključcima, drvoprerađivači traže da u roku od sedam dana bude primijenjen član 84. zakona o šumama koji definiše prioritete u snabdijevanju lokalnih drvoprerađivača šumskim drvnim sortimentima sa minimalno potrebnim količinama i dinamikom u isporukama. Podsjećaju da je minimalno potrebna količina jedna smjena instalisanog kapaciteta pilane.

 

Takođe, zahtijevaju prenos svih neisporučenih količina ŠDS iz prethodne u tekuću godinu, kao i prioritet isporuka tih količina.

 

Traže revidiranje vrijednosti boda i utvrđivanje jedinstvene vrijednosti za sve drvoprerađivače i u tom smislu, anekse ugovora o isporukama ŠDS za 2022.godinu.

 

 

Insistiraju na hitnom brisanju iz evidencije i poništenje ugovora svim takozvanim strateškim preduzećima koja nisu na listi polufinalnih i finalnih drvoprerađivača, kao i kontrolu njihovog poslovanja u prethodne dvije godine, zbog sumnje u šverc i preprodaju ŠDS.

 

Insistiraju da se sve informacije u vezi sa isporukom ŠDS iz JP Šume Srpske drvoprerađivačima učine javno dostupnim.

 

Drvoprerađivači traže od resornog ministarstva da se ograniči isporuka ŠDS preduzećima na 10.000 m3 na nivou JP Šume srpske i da se utvrdi na osnovu čega pojedina preduzeća koja duguju za preuzete količine ŠDS i dalje imaju status avansnog kupca i otpisuju im se kamate.

 

 

Traže da se onemogući ugovaranje nabavki oblovine od I-III klase za preduzeća čiji su primarni proizvodi paletni elementi i pelet, već da im se, kako je to bilo i ranije, prodaje celulozno i rudno drvo.

 

Drvoprerađivači su nezadovoljni listama strateških preduzeća JP Šume Srpske koje se odnose na raspodjelu sirovina u 2022. godini, jer smatraju da one nisu sačinjene prema kriterijumima koje je utvrdila Vlada RS, odnosno resorno ministarstvo, jer se na tim listama nalaze i ona preduzeća koja nisu svrstana u grupu finalnih i polufinalnih proizvođača.

 

U slučaju neispunjavanja zahtjeva  od strane nadležnog ministarstva, u roku od sedam do 15 dana, drvoprerađivači su najavili radikalnije mjere za zaštitu svojih interesa.

 

Istinito

 

 

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *