RS se zadužuje za 25 miliona KM za registraciju nekretnina

Ekonomija

Republika Srpska zadužiće se za oko 25 miliona maraka na period od 32 godine za sprovođenje Projekta registracije nekretnina, a odluka o tome naći će se pred poslanicima Narodne skupštine RS u srijedu.

 

Zaduženje bi trebalo da se realizuje preko Svjetske banke, odnosno njene Međunarodne banke za obnovu i razvoj ukupnom iznosu do 12,8 miliona evra ili oko 25 miliona KM.

 

Projekat će realizovati Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIP), u saradnji sa Ministarstvom finansija do 31. jula 2022. godine.

 

Rok otplate kredita je 32 godine, a za kamatnu stopu se navodi da je referenta, plus fiksna marža. Servisni trošak je 0,25 odsto iznosa zajma ili oko 62.000 KM, a isto toliko je i godišnja provizija na nepovučeni iznos zajma.

 

Kredit će se otplaćivati polugodišnje, 15. februara i 15. avgusta u evrima.

 

„Cilj Projekta je pružanje podrške za razvoj održivog sistema registracije nekretnina sa harmonizovanim evidencijama zemljišne knjige i katastra u urbanim područjima Republike Srpske“, navedeno je u Odluci o prihvatanju zaduženja.

 

Cilj podići moral zaposlenih

 

U obrazloženju Odluke se navodi da Projekat registracije nekretnina predstavlja nastavak Projekta registracije nepokretnosti koji se u sprovodi takođe iz kredita od 2013. godine i sada je u završnoj fazi.

 

Kreditom će se, između ostalog, finansirati uspostava ažurne baze podataka katastra nepokretnosti, uspostavljanje novog premjera u 15 katastarskih opština, gdje su postojeće evidencije zastarjele.

 

Planirano je i poboljšanje radnih uslova i infrastrukture u sjedištu RUGIP-a, područnim ispostavama, kupovina zgrade Digitalnog arhiva, renoviranje tri područne jedinice.

 

U okviru kredita kupiće i nekoliko dodatnih vozila za podršku projektnim aktivnostima.

 

„Cilj je da se poboljšaju uslovi rada, što će pomoći da se poboljša kvalitet usluga klijentima, standard usluga i moral zaposlenih“, navedeno je.

 

Kroz kredit bi trebalo da bude riješeno pitanje održivog IT rješenje za održavanje katastarskih podataka, kao i širenje budućeg softvera za elektronski katastar „E-katastar“ na cijelu RS.

 

„Investicije u informacione tehnologije će dovesti do daljeg povezivanja između registra nekretnina i drugih javnih skupova podataka čineći da podaci budu dostupni „online“ širokoj javnosti. One će takođe biti podrška za višestruko korišćenje. To će dovesti do povećanog pružanja elektronskih usluga „online“ i na kraju do elektronskog prometa nepokretnosti“, navedeno je u Obrazložeju odluke.

 

Dodaje se da će čitavo društvo imati koristi od poboljšanog upravljanja zemljištem, podržanog ažurnim i dostupnim prostornim informacijama o nepokretnostima i njihovim transakcijama, što će povećati odgovornost i informisanost pri donošenju odluka, kao i kreiranje politike u vezi sa zemljištem, nekretninama i prirodnim resursima.

 

capital.ba

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *