Senat UNIBL osporio izbor Ivanića u zvanje vanrednog profesora

Društvo

Bivši srpski član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić, najvjerovatnije, neće ponovo zasnovati radni odnos na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci, kako je ranije najavljivano.

To su potvrdili i sa ovog fakulteta, nakon što je Senat Univerziteta u Banjaluci osporio njegov izbor u zvanje vanrednog profesora, zbog neispunjenih uslova.

Dekan Ekonomskog fakulteta u Banjaluci Stanko Stanić, potvrdio je za RTRS da će na mjesto vanrednog profesora za užu naučnu oblast Teorijska ekonomija, umjesto Ivanića, koji je bio jedini kandidat, uskoro biti imenovan drugi profesor.

– Obavještavam Vas da sa današnjim danom ističe šest mjeseci od dana raspisivanja konkursa, zbog čega će Naučno-nastavničko vijeće Ekonomskog fakulteta predložiti Senatu da proglasi taj konkurs neuspjelim. Na istoj sjednici Vijeće će utvrditi prijedlog da se umjesto profesora Ivanića imenuje drugi odgovorni nastavnik – rekao je Stanić.

Ovoj odluci prethodila je primjedba Senata Univerziteta u Banjaluci, koji je Nastavno-naučnom vijeću Ekonomskog fakulteta, odluku o imenovanju Mladena Ivanića u zvanje vanrednog profesora, vratio na dodatno izjašnjavanje, zbog primjedbi na rad Komisije za izbor nastavnika i saradnika.

– Komisija mora da dostavi i objašnjenje da li kandidat ima najmanje pet naučnih radova iz oblasti za koju se bira, objavljenih u naučnim časopisima i zbornicima sa recenzijom, nakon posljednjeg izbora u naučno-nastavno zvanje.

Komisija treba da se izjasni da li kandidat ima knjigu objavljenu nakon posljednjeg izbora u zvanje, koja je minimalni uslov za izbor u naučno-nastavno zvanje vanrednog profesora, propisan Zakonom o visokom obrazovanju – piše u primjedbi.

O svim ovim primjedbama, Ekonomski fakultet trebalo je da se izjasni u pisanoj formi. Iako je dekan Stanić prije nekoliko dana tvrdio da su svi ovi uslovi ispunjeni, danas, umjesto odgovora, predlaže da se konkurs proglasi neuspjelim.

Osim novog reizbora, Senatu je sporan i Ivanićev angažman na fakultetu od 2007. godine, kada mu je isteklo prethodno zvanje vanrednog profesora, za koje je biran 2001. godine. Stanić odgovara da je Ivanić, kao izabrani funkcioner, imao pravo na mirovanje statusa, ali da su s njim potpisivani ugovori o djelu.

– Na osnovu sporazuma o mirovanju prava i obaveza iz punog radnog odnosa sa profesorom Ivanićem je zaključivan ugovor o djelu, odnosno ugovor o dopunskom radu, na osnovu čega je držao nastavu. Prema tim ugovorima primao je naknadu za održane časove i ispite, što iznosi oko četvrtinu pune plate – pojasnio je Stanić.

Senat je i o ovome zatražio dodatno objašnjenje od fakulteta. U međuvremenu, Ivanić, iako posljednji put izabran u zvanje vanrednog profesora, i dalje drži nastavu, što je vidljivo i iz rasporeda predavanja Katedre za ekonomsku teoriju, analizu i politiku. Primjedbe Senata nije želio da komentariše, piše RTRS.

Srpskainfo.com

Tagged

1 thought on “Senat UNIBL osporio izbor Ivanića u zvanje vanrednog profesora

  1. Dupli aršini, kad se rapisuju konkursi za režimske uhljebe onda su i reference sa portala kao i javni istupi dovoljne za izbor u zvanje i/ili imenovanje.

    Dno, dna!

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *