Banjaluka: Konkurs za prijem pripravnika – djece poginulih boraca VRS

Društvo

Grad Banja Luka će, 14. avgusta ove godine, raspisati javni konkurs za prijem pripravnika – djece poginulih boraca VRS, sa visokom stručnom spremom, na rad u Gradsku upravu. Konkurs će biti raspisan na osnovu ugovora Grada Banje Luke i Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, a na rad će biti primljene tri osobe, i to po jedan diplomirani pravnik, inženjer arhitekture i inženjer poljoprivrede.

 

Pripravnici će biti primljeni na određeno vrijeme radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla, koji nakon završenog obrazovanja prvi put zasnivaju radni odnos. Pripravnički staž za lica sa završenim visokim obrazovanjem traje godinu dana, uz mogućnost ostanka na radu u Gradskoj upravi ukoliko svojim radom zadovolje standarde rada i ako se ukaže prilika za angažovanje radnika njihovog stručnog profila.

 

Ugovor koji su potpisali Grad Banja Luka i Zavod za zapošljavanje RS, realizuje se u okviru „Programa podrške zapošljavanju mladih sa visokom stručnom spremom u statusu pripravnika u 2019. godini“ i predviđa da će Zavod za zapošljavanje RS dijelom refundirati Gradskoj upravi bruto plate za troje pripavnika djece poginulih boraca VRS, u trajanju od 12 mjeseci.

 

Prijave na javni konkurs kandidati dostavljaju lično u Prijemnu kancelariju Gradske uprave, ili putem pošte, na adresu: Gradska uprava Grada Banje Luke – Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, Trg srpskih vladara br. 1, Banja Luka.

 

Više informacija o javnom konkursu, zainteresovani mogu dobiti u pomenutom odsjeku, putem telefona broj 051/244-573. Konkurs će biti otvoren 15 dana od dana objave. Kompletan konkurs možete pogledati OVDJE.

 

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *