Rafinerija nafte Brod tužila Ministarstvo finansija RS

Društvo

Rafinerija nafte Brod platila je prošle godine 1,4 miliona KM duga za porez koji je Poreska uprava RS utvrdila još 2017. godine, ali je istovremeno tužila Ministarstvo finansija RS koje je odbilo žalbu na rješenje PURS.

 

Rješenjem Poreske uprave RS u 2017.godini utvrđeno je da rafinerija nije platila 1,6 miliona KM po osnovu poreza na dobit. Nakon žalbe Mnistarstvu finansija RS predmet je vraćen PURS na ponovni postupak.

 

U ponovljenom postupku PURS je utvrdila za pola miliona KM manju obavezu, odnosno 1,1 milion KM, ali se rafinerija i na to rješenje žalila.

 

Ministarstvo finansija je ovaj put odbillo žalbu, nakon čega je Rafinerija nafte Brod lani platila 1,4 miliona KM sa kamatama.

 

Međutim, u ovom preduzeću se i dalje ne mire sa rješenjem Poreske uprave i činjenicom da im je žalba odbijena, te su pred sudom pokrenuli spor, otkriva revizorski izvještaj ovog preduzeća.

 

Nezavisna revizorska „Deloitte“ kuća se uzdržala od mišljenja o finansijskim izveštajima rafinerije, što je najgora revizorska ocjena, uz obrazloženje da nisu bili u stanju da pribave dovoljno adekvatnih dokaza da obezbijede osnovu za mišljenje.

 

Uprava rafinerije bez plana o nastavku rada

 

Između ostalih razloga za to, revizori su naveli da je stalna imovina društva iskazana u neto iznosu od 669,9 miliona KM te da, iako postoje indikatori obezvređenja stalne imovne, društvo nije izvršilo detaljnu analizu obezvrjeđenja njene vrijednosti.

 

„Nismo bili u mogućnosti da se uvjerimo u vrijednost stalne imovine, te njenog obezvređenja, kao ni u vrijednost bilansnih pozicija povezanih sa stalnom imovinom, revalorizacionih rezervi, odloženih poreskih obaveza, gubitka do visine kapitala, troška amortizacije i odloženih poreskih prihoda“, naveli su revizori.

 

Podsjećajući da Rafinerija nafte Brod ne radi od 2018. godine nakon havarije na proizvodnim pogonima, revizori su istakli da do dana sastavljanja finansijskih izvještaja, redovan poslovni proces nije nastavljen, niti je rukovodstvo društva prezentovalo poslovni plan u kojem se utvrđuje početak redovnog poslovnog procesa.

 

Šteta uzrokovana havarijom 3,8 miliona КM

 

U izvještaju je navedeno da šteta uzrokovana havarijom iznosi 3,8 miliona КM. Takođe, procijenjeno je da je za sanaciju nastale štete potrebno pet miliona evra, ali do kraja izvještajnog perioda još se nisu stekli uslovi za ponovno pokretanje proizvodnje, a društvo će nastaviti poslovanje uz finansijsku i drugu podršku matične kompanije i drugih povezanih pravnih lica.

 

Naveli su da je u prošloj godini imala poslovni gubitak od 48 miliona KM, dok su joj kratkoročne obaveze veće od obrtne imovine za 112 miliona.

 

„Akumulirani gubitak društva na kraju prošle godine je iznosio 663,7 miliona KM, neto dobitak tekuće godine 71,7 miliona. Sposobnost da nastavi poslovanje u skladu sa principom vremenske neograničenosti zavisi od kontinuirane finansijske podrške matičnog društva ’Zarubežnjeft’“, naveli su revizori.

 

U izvještaju je istaknuto i da je „Zarubežnjeft“ dostavio pismo podrške rafineriji u kojem se obavezao da joj pruži svu neophodnu finansijsku podršku u periodu od 12 mjeseci od datuma priloženih nekonsolidovanih finansijskih izvještaja, kao i da neće likvidirati rafineriju u periodu od 12 mjeseci, kako bi nastavila sa svojim redovnim poslovanjem.

 

Dugoročne kreditne obaveze skoro pola milijarde KM

 

Revizija je objelodanila i da je rafinerija iskazala 17,5 miliona KM dugoročnih rezervisanja za sanaciju odlagališta otpadnog materijala (“gudron”) nastalog u procesu prerade sirove nafte u ranijim periodima, a da do dana sastavljanja finansijskih izvještaja, sanacija odlagališta nije realizovana, iako je rok za završetak bio kraj 2020.

 

Takođe, ukazali su i da dugoročne obaveze po osnovu primljenih kredita iznose gotovo pola milijarde, odnosno 468,6 miliona KM te da se radi o kreditiima koji su odobreni od strane matičnog društva i povezanog pravnog lica koje djeluje zajedno sa matičnim društvom.

 

„Aneksima ugovora tokom prošle godine, izmijenjene su određene kreditne odredbe i to kamtne stope i valutne klauzule kredita. Društvo je prilikom priznavanja aneksiranih kreditnih obaveza u drugoj valuti, ostvarilo pozitivan efekat od 3,4 miliona KM i evidentiralo ga korist prihoda od pozitivnih kursnih razlika, umjesto na pozicijama ostalog kapitala. U skladu sa tim, neto dobitak, bi trebao biti manji, a ostali kapital veći za 3,4 miliona“, navodi se u izvještaju.

 

Capital.ba

 

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *