Komisija podržala izmjene i dopune Zakona o finansiranju institucija BiH

Politika

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH danas je u Sarajevu podržala principe Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH, kojim se uvodi inspekcijski nadzor u slučaju postojanja sumnje na korupciju i nepravilnosti u radu institucija BiH.

 

Inspekcijski nadzor vršiće budžetski inspektorat u okviru Ministarstva finansija i trezora na osnovu prijava pravnih i fizičkih lica, a zakonom se uvode novčane kazne za rukovodioce institucija BiH.

 

Predsjedavajući Komisije Predrag Kožul ocijenio je da su predložene kazne u iznosu od 5.000 do 20.000 KM previsoke i da će sputavati inspektore da ih izriču.

 

Obrazloženje je Ministarstva finansija da nije namjera kažnjavanje, već otklanjanje uočenih nepravilnosti, a tek u slučaju da nepravilnosti nakon izdatog naloga ne budu otklonjene, izdaje se prekršajni nalog ili prijava, odnosno traži se izricanje kazne.

 

Iz Ministarstva je rečeno i da su predložena zakonska rješenja i kazne usaglašene sa Zakonom o prekršajima.

 

Komisija je danas skinula sa dnevnog reda razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH, koji se odnosi na akcize na duvan i duvanske proizvode u 2019. godinu, uz zaključak da se Savjet ministara i Uprava za indirektno oporezivanje BiH usaglase u vezi s predloženim zakonom.

 

Konstatovano je da je u vremenu od predlaganja ovog zakona do otpočinjanja njegovog razmatranja u parlamentu UO UIO donio dvije odluke u vezi sa visinom akciza na duvan i duvanske proizvode.

 

Komisija je razmatrala u prvoj komisijskoj fazi i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH koji je predložila poslanik Aida Baručija, a kojim se predlaže izdvajanje pet odsto iznosa od prikupljenih akciza na duvan i duvanske proizvode za fondove solidarnosti u Republici Srpskoj i Federaciji BiH.

 

Precizirajući da bi sredstva koja bi bila izdvojena za fondove solidarnosti bila korištena za liječenje teško oboljele djece, Baručija je navela podatak da je u 2018. godini od akciza na duvan i duvanske proizvode u BiH prikupljeno 840 miliona KM, a da je procjena da je u 2019. godini prikupljeno oko 900 miliona.

 

Kožul je istakao da se radi o parcijalnoj izmjeni sistemskog zakona i da bi o tome trebalo da se izjasni i UO UIO, te je Komisija usvojila zaključak da se izjašnjavanje o predloženom zakonu odgodi kako bi UO UIO dala svoje mišljenje o njemu.

 

Izjašnjavanje je odgođeno i o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, koji su predložili poslanici Mirjana Marinković Lepić i Predrag Kojović, a kojim se predviđa da sva primanja i naknade poslanicima budu regulisana zakonom, bez ostavljanja mogućnosti da se ona određuju u parlamentarnim komisijama.

 

U slučaju ovog prijedloga zakona zaključeno je da se zatraži mišljenje Ministarstva finansija i trezora o predloženoj izmjeni.

 

Danas je raspravljano i o Nacrtu budžeta Kancelarije za reviziju institucija BiH za 2020. godinu, pri čemu je član Komisije Dragan Bogdanić ocijenio je da iznosi predviđeni za nabavku namještaja i opreme od 471.000 KM, te 70.000 KM za proslavu 20 godina postojanja ove institucije mogu biti niži.

 

Zaključeno je da Kolegijum Komisije zajedno sa predstavnicima Kancelarije za reviziju institucija BiH i Ministarstva za finansije usaglasi budžet Kancelarije za reviziju i njegovo uklapanje u budžet institucija BiH za 2020. godinu.

 

nezavisne.com

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *