Uvodi se kategorija inspektora posebne i unutrašnje kontrole

Politika

Prijedlogom zakona o inspekcijama Republike Srpske uvodi se nova kategorija – inspektor posebne i unutrašnje kontrole s ciljem poboljšanja kvaliteta rada.

 

Prijedlog zakona uređuje se obavljanje inspekcijskog nadzora u okviru sistema, nadležnost inspekcijskih organa, inspekcijska zvanja i radnopravni status inspektora, ovlašćenja, prava i obaveze inspektora i subjekata nadzora.

 

Ovim aktom uređuje se i način i postupak vršenja inspekcijskog nadzora, odlučivanja po žalbama izjavljenim na rješenje inspektora, izvršenja rješenja inspektora, posebni postupci u inspekcijskom nadzoru, postupak posebne i unutrašnje kontrole, prekršajna odgovornost i druga značajna pitanja za obavljanje inspekcijskog nadzora u skladu sa važećim propisima Srpske.

 

U odnosu na važeći Zakon o inspekcijama u Srpskoj uvodi se nova kategorija – inspektor posebne i unutrašnje kontrole, a sve radi poboljšanja kvaliteta rada inspektora, eliminisanja nezakonitog, nepravilnog i neprofesionalnog rada, poštovanja pravila vođenja postupka, ujednačavanja postupanja unapređenjem internih postupaka, sticanja povjerenja građana i pravnih lica u rad inspekcija.

 

“Sa namjerom da se izbjegne dupliranje, odnosno preklapanje inspekcijskih kontrola, predloženo je usklađivanje planova rada republičkih inspektora i inspektora koji poslove inspekcijskog nadzora obavljaju na nivou jedinica lokalne samouprave, radi unapređenja koordinacije rada inspekcija i djelotvornosti inspekcijskog nadzora i praćenje njihove realizacije”, rekla je ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić, obrazlažući ovaj akt u Narodnoj skupštini.

 

Ona je dodala da su predložena nova ovlašćenja kojima se pojačava preventivno djelovanje Inspektorata i ogleda u pružanju savjetodavne pomoći subjektima nadzora, a sve da bi se i kroz inspekcijski nadzor doprinijelo rastu privrede i konkurentnosti u oblasti poslovnog okruženja.

 

“U izradi ovog zakona učestvovale su sve vladine institucije, predstavnici sindikata, socijalnih partnera, poslodavaca, a sve da bi se dobila što bolja rješenja. Ovim aktom pružamo podršku svima koji žele raditi u skladu sa zakonom i pozitivnim propisima. Onima koji su novi u privredi želimo pomoći, a posebno mladima želimo dati podstrek da budu samostalni i pružiti im ruku da nauče ono što ne znaju u prvoj godini poslovanja”, rekla je Rešićeva.

 

Ona je dodala da je reforma Inspektorata Srpske planirana Programom ekonomskih reformi Srpske za period 2019–2021, te reformskim mjerama u oblasti Poslovno okruženje i smanjenje neformalne ekonomije.

 

U tekstu zakona se navodi da je propisana mogućnost da inspektor preduzima sve potrebne mjere i radnje, radi utvrđivanja tačnog činjeničnog stanja, bez prethodne najave i predočavanja službene legitimacije subjektu nadzora.

 

“U zavisnosti od prirode kontrole, odnosno od djelatnosti kojom se subjekat bavi, inspektor je, ako se na drugi način ne mogu obezbijediti potrebni dokazi ili bi to bilo značajno otežano, ovlašćen da kupi proizvod ili naruči uslugu ukoliko je to način utvrđivanja činjeničnog stanja. Preduzimanje ovih radnji ne smatra se podstrekivanjem ili navođenjem kontrolisanog lica na činjenje prekršaja”, navodi se u Zakonu.

 

Predloženim zakonom propisano je uspostavljanje jedinstvenog inspekcijskog informacionog sistema, te da koordinaciju aktivnosti i procesa između Inspektorata, Ministarstva unutrašnjih poslova i Poreske uprave, vrši zajedničko radno tijelo, koje imenuje Vlada.

 

Agencije

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *