Kako je Ilija Studen oslobođen poreza od 102 miliona maraka

Špirić je u svojstvu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH 2008 godine prvi put je oslobodio uvoznih dadžbina firmu “StudenAgrana”. Iste godine na Špirićevom računu u Reiffeisen banci, čiji je direktor u to vrijeme bio Slavko Studen, brat Ilije Studena, pojavilo se oko 400 hiljada eura Početkom novembra ministarstvo vanjske trgovine BiH na čelu sa ministrom Mirkom […]