Nezakonite izjave o odricanju dijela plata u Fond solidarnosti

— Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH zabranila je Ministarstvu prosvjete i kulture RS da sačinjava spiskove zaposlenih koji se odriču ličnih primanja u korist Fonda solidarnosti, jer se radi o nezakonitoj praksi.   Nakon što je Transparency International u BiH (TI BiH) prijavio Agenciji da se ovi spiskovi sačinjavaju bez zakonskog osnova i da […]

Vlada RS: Nema besplatnih udžbenika, ali “ulažu se napori”

Ministarstvo prosvjete i kulture RS nema ni u planu donošenje zakonskog propisa kojim bi se uveli besplatni udžbenici za sve učenike osnovnih škola u RS, iako je Narodna skupština RS takav zaključak usvojila prije više od pola godine.   Na drugoj redovnoj sjednici aktuelnog skupštinskog saziva, održanoj 6. marta 2019. godine, Narodna skupština Republike Srpske […]

Prosvjetni radnici žele da budu uključeni u izradu zakona o platama

Sindikat obrazovanja, nauke i kulture pozdravlja odluku Vlade RS da poveća budžet za plate u prosvjeti i kulturi za oko 8 odsto u narednoj godini, te izjednačavanje platnih koeficijenata sa ostalim budžetskim korisnicima, ali traže i da im se što prije predstavi radni materijal zakona koji će to regulisati. Kako ističu, trenutno nikom nije jasno […]